16

NOV

16:00

Priložnosti ob vključevanju javnosti v jezikoslovni raziskovalni procesOsnovni Podatki

16. november 2021 ob 16:00 do 16. november 2021 ob 18:00
Spletni dogodek
Opis

Ob zaključku projekta GRACE  vas 16. novembra 2021 ob 16. uri vabimo, da prisluhnete pogovoru jezikoslovcev, ki se pri svojem raziskovalnem delu na različne načine srečujejo z javnostmi – naj bodo to spraševalci v Jezikovni svetovalnici ali pa soustvarjalci pri gradnji orodij  in soustvarjanju podatkovnih zbirk – pravorečnih, dialektoloških, korpusnih ... Kakšna je njihova motivacija in kako bi ovrednotili ter spodbudili sodelovanje predstavnikov različnih javnosti?

Svoje izkušnje bodo izmenjali:

Pogovor bo vodila dr. Helena Dobrovoljc, moderatorka Jezikovne svetovalnice Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU.

Uvodoma nas bosta pozdravili dr. Ildiko Ipolyi, vodja projekta GRACE pri Evropski znanstveni fundaciji (v angleškem jeziku), in dr. Mimi Urbanc, namestnica direktorja in vodja projekta pri ZRC SAZU.

Na dogodek se lahko prijavite do 16. novembra 2021 do 12. ure na naslednji povezavi: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5CbXGd69TmmYzMWptm4CnQ.

 

Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 na podlagi sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 824521.