Osnovni podatki
21. marec 2017 ob 11:00
Prešernova dvorana, Novi trg 4, Ljubljana

Organizator
Založba ZRC
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Opis

 

Vabimo vas na predstavitev novih publikacij Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ki bo v torek, 21. 3. 2017, ob 11. uri v Prešernovi dvorani, v pritličju Novega trga 4 v Ljubljani.

 

Predstavili bomo štiri knjižne izdaje in dva zvezka revije:

Luka Repanšek, Keltska dediščina v toponimiji jugovzhodnega alpskega prostora;

Tanja Fajfar, Terminologija v Evropski uniji;

Robert Grošelj, Karmen Kenda Jež, Vlado Klemše, Vera Smole, Matej Šekli, Lipalja vas in njena slovenska govorica;

Metod Čepar: Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja;

Jezikoslovni zapiski 22/1 in 22/2 (urednik Peter Weiss).