Osnovni podatki
4. avgust 2014 ob 11:00
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, sejna soba Dialektološke sekcije (4. nadstropje), Novi trg 4, Ljubljana

Organizator
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Opis

Glagoli čustev spadajo v skupino mentalnih glagolov, ki že vrsto let
vzbujajo zanimanje jezikoslovcev. Avtorica bo naredila pregled različnih
pristopov k obravnavi temporalne strukture in vzročnosti, ki jo izražajo
tovrstni glagoli, in ocenila njihovo uporabnost za obravnavo glagolov
čustev v slovenskem jeziku. V predavanju bodo predstavljene glavne
predpostavke in prikazani rezultati kognitivne analize predponskih
glagolov čustev v slovenščini.

Dr. Agnieszka Będkowska-Kopczyk, slavistka in slovenistka,
jezikoslovka in prevajalka, je leta 2000 doktorirala na Šlezijski
univerzi v Katovicah. Je avtorica knjige Jezikovna podoba negativnih
čustev v slovenščini: Kognitivni pristop (Ljubljana: Študentska
založba, 2004). Predavala je na slovenistiki v Katovicah,
Biełsko-Białi, od oktobra 2014 pa bo predavala na graški
slovenistiki. Trenutno je v Ljubljani na študijskem bivanju, ki ga je omogočil Forum slovanskih kultur.