Osnovni podatki
4. september 2008 ob 8:30 do 6. september 2008 ob 17:00
ZRC SAZU, Novi trg 4, 1000 Ljubljana

Organizator
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Opis

Komu je namenjena?

Vsem, ki se ukvarjajo s terminologijo ali jih to področje zanima.

Kratek opis

Poletna terminološka šola bo organizirana v obliki predavanj, praktičnih delavnic in okroglih miz. Predavatelji bodo predstavili različne terminološke teme, od splošnega pregleda področja na temeljnih predavanjih do bolj specifičnih problemov, povezanih s standardizacijo terminologije, razvijanjem in vključevanjem novih tehnologij v terminografsko delo, tipologijo slovenske terminologije, tipologijo terminov različnih strok itd.

Okrogla miza z mednarodno udeležbo

– Terminologija v narodnem jeziku in dvo-/večjezičnost globalne družbe

Delavnice

Ker je število prostih mest za udeležence na delavnicah omejeno, vas prosimo, da ob prijavi navedete, katerih delavnic bi se želeli udeležiti.

1. Vojko Gorjanc, Nataša Logar: Oblikovanje terminoloških korpusov

2. Darja Fišer, Špela Vintar: Delo s terminološkimi korpusi

3. Borislava Košmrlj Levačič, Tomaž Seliškar: Predstavitev uporabniške računalniške aplikacije SlovarRed 2.1 za redakcijo terminoloških slovarjev

Delovni jeziki

slovenščina, hrvaščina in angleščina (zagotovljeno simultano tolmačenje v slovenščino)

Prostočasne aktivnosti

– ogled razstave Slovenski impresionisti in njihov čas v Narodni galeriji (četrtek, 4. 9. 2008)

– voden ogled Ljubljane (petek, 5. 9. 2008)

Prijava

Ker je število udeležencev omejeno, vas prosimo, da se do 30. 6. 2008 prijavite na e-naslov: mojca.zagar@zrc-sazu.si oz. po pošti na naslov: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (Sekcija za terminološke slovarje), Novi trg 2, 1000 Ljubljana. Prijava naj vsebuje: ime in priimek, poklic, ime ustanove, kjer ste zaposleni (za študente ime fakultete), e-naslov za obveščanje in podatek o tem, katerih delavnic bi se želeli udeležiti.

Kotizacija

Kotizacija je 200 evrov (za študente ni kotizacije). Udeleženci bodo dobili certifikat, na podlagi katerega lahko študentje v določenih študijskih programih uveljavijo kreditne točke.
Kotizacijo najkasneje do 4. 9. 2008 nakažite na račun: SI56 0110 0603 0347 346, sklic: SM 2142. Prosimo, da zaradi izdaje računa ob plačilu navedete še ime in priimek (oz. naziv ustanove, ki je plačnik kotizacije), naslov in davčno številko.

Organizacijski odbor

Marjeta Humar, spec. v hum.
doc. dr. Andreja Žele
Borislava Košmrlj - Levačič, spec. v hum.
doc. dr. Vojko Gorjanc
doc. dr. Špela Vintar
Mojca Žagar Karer, mlada raziskovalka
 

Podrobnejši program

 
Četrtek, 4. septembra 2008
 
8.30–9.00
Registracija
 
9.00–9.30
Pozdravni nagovori:
Mojca Kucler Dolinar, ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
akad. dr. Jože Trontelj, predsednik SAZU,
dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU,
dr. Nike Kocijančič Pokorn, predstojnica Oddelka za prevajalstvo in tolmačenje FF,
dr. Marko Snoj, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 
9.30–9.40
Odmor za kavo
 
Okrogla miza:
            Terminologija v narodnem jeziku in dvo-/večjezičnost globalne družbe
9.40–9.55
Milica Mihaljević in Bruno Nahod:
            Hrvatsko nazivlje u vrijeme globalizacije
9.55–10.10
Sandra Cuadrado Camps:
           Catalan linguistic and terminological planning
10.10–10.25
Susan Leward:
            Building bridges between business partners and research in the field of language
            technology and terminology in Denmark – the case of Termplus ApS
10.25–10.40
Jan Roukens:
            Dutch linguistic and terminological situation
10.40–10.55
Marjeta Humar:
            Položaj in prihodnost slovenske terminologije
 
10.55–11.20 Razprava
 
11.20–11.30 Odmor za kavo
 
Normiranje in standardizacija terminologije
 
11.30–12.30
Gabriele Sauberer:
            The struggle for quality, through terminology
12.30–12.45 
Lana Hudeček in Milica Mihaljević:
            Načela normiranja hrvatskih naziva
12.45–13.00
Tomislav Stojanov, Tomislav Portada in Kristian Lewis:
            Neki problemi hrvatskoga kemijskog nazivlja (na primeru rada u Struni)
 
Terminologija in dvojezičnost
 
13.00–13.15
Matej Accetto:
            Kleči pravnega prevajanja: Med verodostojnostjo besedila in avtoriteto
            prevajalca
13.15–13.30
Darja Erbič:
            Slovenska terminologija v kontekstu Evropske unije
 
13.30–13.50 Razprava
 
13.50–15.00 Odmor za kosilo
 
15.00–17.30
Delavnici, ki bosta potekali vzporedno v računalnicah na FF:
 
skupina A:
Vojko Gorjanc in Nataša Logar:
            Oblikovanje terminoloških korpusov
skupina B:
Darja Fišer in Špela Vintar:
            Delo s terminološkimi korpusi
           
Delavnici bosta trajali po tri šolske ure s kratkim vmesnim premorom.
 
17.45–18.45
Družabno srečanje v Prešernovi dvorani SAZU, Novi trg 4
 
19.00–20.30
Ogled razstave Slovenski impresionisti in njihov čas v Narodni galeriji (predvidoma do 20.30)
 
****************************
Petek, 5. septembra 2008
 
Tipologija slovenske terminologije
9.00–9.15
Ada Vidovič Muha:
            Dinamika sodobne terminološke leksike - družbeni vidik
9.15–9.30
Andreja Legan Ravnikar:
            Razvoj slovenskega strokovnega izrazja
9.30–9.45
Marjeta Humar:
            Sinonimija in antonimija v terminologiji
 
9.45–10.00
Irena Stramljič Breznik:
            Tvorbena in pomenska tipologija terminov (na primeru botaničnega izrazja)
 
 
10.00–10.20 Razprava
 
10.20–10.30 Odmor za kavo
  
10.30–10.45
Barbara Sušec Michieli:
            Tipologija slovenskega gledališkega izrazja
10.45–11.00
Mateja Jemec Tomazin:
            Tipologija slovenske pravne terminologije
11.00–11.15
Andrej Paulin:
            Tipologija slovenske tehniške terminologije
11.15–11.30
Tina Pečovnik:
Vojaška terminologija
 
11.30–11.50 Razprava
 
11.50–12.00 Odmor za kavo
 
12.00–12.15
Jakob Müller:
              Slovenski pravnozgodovinski slovar (do 1848)
12.15–12.30
Mojca Žagar Karer:
            Elektrotehniška terminologija v slovarjih
12.30–12.45
Drago Kladnik in Miha Pavšek:
Prispevek Geografskega terminološkega slovarja k slovenskemu
zemljepisnemu izrazju
12.45–13.00
Jelka Šmid - Korbar in Mirjana Gašperlin:
            Razvoj slovenske farmacevtske terminologije ob desetletnem uveljavljanju
            slovenske farmakopeje
 
  
Proces terminologizacije in determinologizacije
 
13.00–13.15
Andreja Žele:
            Pomenotvorne zmožnosti z vidika /de/terminologizacije (v slovenščini)
13.15–13.30
Nina Ledinek:
            Determinologizacija geografske terminologije
 
13.30–13.50 Razprava
 
13.50–15.30 Odmor za kosilo
 
 
15.30–18.00
Delavnici, ki bosta potekali vzporedno v računalnicah na FF:
 
skupina A:
Darja Fišer in Špela Vintar:
            Delo s terminološkimi korpusi
skupina B:
Vojko Gorjanc in Nataša Logar:
            Oblikovanje terminoloških korpusov
           
Delavnici bosta trajali po tri šolske ure s kratkim vmesnim premorom.
 
 
18.30
Vodeni ogled Ljubljane (odhod izpred Filozofske fakultete)
 
****************************
 
Sobota, 6. septembra 2008
 
Terminologija in korpusi
 
9.00–9.15
Špela Vintar:
           Samodejno luščenje terminologije: Izkušnje in perspektive
9.15–9.30
Nataša Logar:
            Korpusi v terminografiji: umik potrebe po introspektivni presoji
9.30–9.45
Katarina Puc:
           Urejanje spletnega terminološkega slovarja Islovar
9.45–10.15
Miran Željko:
           Povezava korpusa in terminologije
 
Razprava 10.15–10.35
 
Odmor za kavo 10.35–10.45
 
Terminologija in tehnologija znanja
 
10.45–11.00
Vojko Gorjanc:
            Slovenski terminološki portal
11.00–11.15
Darja Fišer:
          Pristopi za avtomatsko in polavtomatsko gradnjo semantičnih zbirk
11.15–11.30
Borislava Košmrlj – Levačič:
              Izdelava ontologij kot faza terminografskega dela
11.30–11.45
Jasna Belc:
              Ontologije ali semantične mreže kot obogatitev terminologije
11.45–12.00
Damir Ćavar, Ivo Pavao Jazbec in Bruno Nahod:
              Struktura i razvoj baze podataka za potrebe projekta „Hrvatsko strukovno nazivlje - projekt koordinacije“
 
      
Razprava  12.00–12.20
 
Odmor za kavo 12.20–12.30
 
12.30–13.00 Slovesni zaključek in podelitev certifikatov
Nagovor predsednice EAFT Fidelme Ní Ghallchobhair
 
Odmor za kosilo 13.00–14.30
 
14.30–17.00
Delavnica, računalnica na FF
 
Borislava Košmrlj – Levačič in Tomaž Seliškar:
            Predstavitev uporabniške računalniške aplikacije SlovarRed 2.1 za redakcijo
            terminoloških slovarjev
 
Delavnica bo trajala po tri šolske ure s kratkim vmesnim premorom.