14

OKT

17:00

Mednarodni dan slovarjev

Okrogla miza o normativnosti in predstavitve slovarjev


Osnovni Podatki

14. oktober 2021 ob 17:00 do 15. oktober 2021 ob 13:30
Vodnikova domačija, Zoom

Organizator: Sekcija za leksiko Zveze društve Slavistično društvo Slovenije, ZRC SAZU


Opis

Sekcija za leksiko pri Zvezi društev Slavistično društvo Slovenije (ZDSDS) v soorganizaciji z ZRC SAZU letos že tretjič pripravlja program ob mednarodnem dnevu slovarjev (16. oktober). Osnovna ideja ostaja širjenje veselja do uporabe slovarjev in ozaveščanje o pomenu vsakdanje rabe slovarjev.


V četrtek, 14. oktobra 2021 vabimo na okroglo mizo, namenjeno tako strokovni kot splošni javnosti na temo normativnosti v jeziku. Na okrogli mizi, ki bo potekala na Vodnikovi domačiji bodo sodelovali: Marko Jesenšek (FF UM), Helena Dobrovoljc (ZRC SAZU), Hotimir Tivadar (FF UL), Tanja Mirtič (ZRC SAZU), Kristina Pučnik (Lektorsko društvo Slovenije), Petra Jordan (RTV Slovenija). Pogovor bo moderiral Boštjan Narat. Vstop prost.

Normativnost v jeziku je najbolj izpostavljena v normativnih priročnikih, kot so pravopis, slovarji in slovnica, vsakodnevno pa se z normativnostjo srečujemo ob pisanju raznoraznih besedil s pomočjo slovničnega pregledovalnika, med učenjem maternega in tujih jezikov ali v terminologiji.

V petek, 15. oktobra bodo prek platforme Zoom predavanja in kratke predstavitve slovarskih novosti, ki si bodo sledile po programu:

9.00–9.30 Primož Jakopin: Slovenski pravopis 2001: prva spletna postavitev
9.30–10.00 Ivana Lazić Konjik, Slobodan Novokmet (ISJ SANU,Srbija): Srbska normativistika v 21. stoletju s posebnim poudarkom na rezultatih srbske leksikografije
10.00–10.30 Peter Holozan (Amebis): Slovnični pregledovalnik Besana: prenos pravil do uporabnika
10.30–11.00 Nataša Gliha Komac, Duša Race (ZRC SAZU): Kaj učencem in dijakom o jezikovni rabi povedoslovarske oznake na portalu Franček
11.00–11.10 Odmor


11.10–11.45 Kratke predstavitve slovarskih novosti:
Andreja Legan Ravnikar (ZRC SAZU): Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja
Marko Snoj (ZRC SAZU): Slovar Pohlinovega jezika
Andreja Žele (FF UL, ZRC SAZU): Slovenska vezljivost na Franu
Matej Meterc (ZRC SAZU): Slovar pregovorov insorodnih paremioloških izrazov
Miro Romih (Amebis): Nadgradnja slovarskega portala Termania
11.45–12.15 Iztok Kosem (CJVT), Júlia Bálint Čeh: Veliki slovensko-madžarski slovar: več kot le dvojezični slovarskipriročnik
12.15–12.45 Gjoko Nikolovski (FF UM): Na poti k elektronski izdajimakedonsko-slovenskega in slovensko-makedonskegaslovarja
12.45–13.15 Mojca Žagar Karer (ZRC SAZU): Normativnost, interminološki slovarji
13.15–13.30 Zaključek


Povezava za Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83941182920?pwd=bVlnNUtwd3Fnc29NaDhHY1pId2xkQT09
Meeting ID: 839 4118 2920
Passcode: 525408