Raziskovalec v Pravopisni sekciji.

Sodeluje tudi pri redakciji frazeoloških in paremioloških iztočnic v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja.

Ureja Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov.

Telefon:
01 470 61 83
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Posveča se slovenski in slovanski frazeologiji ter paremiologiji. V okviru doktorskega dela je ustvaril slovenski paremiološki optimum – nabor najbolj poznanih ter pogostih pregovorov in sorodnih izrazov v slovenščini, o katerem je izdal tudi znanstveno monografijo. Osredotoča se na sociolingvistične in korpusne analize oblikovnih in pomenskih lastnosti frazeoloških in paremioloških izrazov. Zanimajo ga terminološke vrzeli sodobne frazeologije in paremiologije, slavistični kontekst slovenske frazeologije in paremiologije, spremembe frazeološkega in paremiološkega fonda skozi čas, pravopisna ter gradivska vprašanja, povezana z obema področjema.

V okviru projekta Slovenščina na dlani, ki od leta 2018 do 2021 poteka na Univerzi v Mariboru, sodeluje pri pripravi frazeološkega portala Frida, namenjenega slovenskim šolarjem in dijakom ter tudi širši javnosti.

Izbrane publikacije
  • METERC, Matej: Analiza frazeološke variantnosti za slovarski prikaz v eSSKJ-ju in SPP-ju. Jezikoslovni zapiski, 2019, 25/2, str. 33–45.
  • METERC, Matej, PALLAY, Jozef: Unconventional replies: a special type of phraseme and a paremiological genre, Proverbium, 2019, 36, str. 165–181.
  • METERC, Matej: Paremiološki optimum. Najbolj poznani in pogosti pregovori ter sorodne paremije. 2017, Ljubljana: ZRC SAZU
  • METERC, Matej. Enote slovenskega paremiološkega minimuma v govornem korpusu GOS. Slavistična revija, 2015, 63/ 1, str. 1–16.
  • METERC, Matej. Online questionnaire providing information on most well-known and well-understood proverbs in Slovene language. JESENŠEK, Vida, GRZYBEK, Peter (ur.). Phraseologie im Wörterbuch und Korpus. Phraseology in Dictionaries and Corpora (Zora, 97). Univerza v Mariboru, 2015, str. 205–216.
  • METERC, Matej: Antonimija enako motiviranih paremioloških enot (primeri iz slovenščine in slovaščine). Slavistična revija, 2013, 61/ 2, str. 361–376.
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojen 5. 7. 1984 na Jesenicah.

Leta 2011 je na Oddelku za slavistiko ljubljanske Filozofske fakultete diplomiral iz ruskega jezika in književnosti ter slovaškega jezika in književnosti.

Od leta 2010 do leta 2012 je bil kot prevajalec zaposlen na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Bratislavi.

Leta 2014 je zaključil doktorski študij z zagovorom disertacije Primerjava paremiologije v slovenskem in slovaškem jeziku na osnovi paremiološkega optimuma.

Od leta 2015 je zaposlen na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Tekoče govori slovaško, poljsko, rusko in angleško.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352 • Leksikologija H353 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 

Ključne besede

frazeologija • paremiologija • slovaropisje • slovakistika • rusistika