Dr. Matej Meterc

Znanstveni sodelavec, raziskovalec pri pripravi novega slovenskega pravopisa in eSSKJ; Slovarja slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja+386 11 470 61 83

matej.meterc@zrc-sazu.si

Novi trg 4 (1. nadstropje)Oznake
38080 (ARRS)

Matej Meterc (5. 7. 1984) je znanstveni sodelavec v pravopisni sekciji. V raziskovalnem delu se ukvarja predvsem s frazeologijo in paremiologijo in je sodelavec pri izdelavi novega slovenskega pravopisa, pri izdelavi Slovarja slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja, Sprotnem slovarju slovenskega jezika in Jezikovni svetovalnici. Je glavni urednik Slovarja pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov.

Raziskovalna področja

 • slovenska in slovanska frazeologija in paremiologija
 • leksikologija
 • korpusna analiza leksikalnih, frazeoloških in paremioloških enot
 • leksikografija, frazeografija in paremiografija
 • frazeološka in paremiološka terminologija

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2019: znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2018: asistent z doktoratom na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru (projekt Slovenščina na dlani)
 • 2014: doktorat na temo: Primerjava paremiologije v slovenskem in slovaškem jeziku na osnovi paremiološkega optimuma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 2010: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (A – slovaški jezik in književnost, B – ruski jezik in književnost)
 • 2003: matura na Gimnaziji Jesenice

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve:

 • 2018–: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (dopolnilna zaposlitev)
 • 2015–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
 • 2010–2012: Veleposlaništvo Republike Slovenije v Bratislavi (prevajalec)

 

Vodstvene funkcije:

 • 2018–2020: vodja podoktorskega raziskovalnega projekta Aktualna raba pregovornih izrazov slovenskega jezika: korpusni in slovaropisni vidik (1. avgust 2018–31. julij 2020, šifra: Z6-9378)

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2021–: član uredniškega odbora jezikoslovne revije Proverbium. Yearbook of International Proverb Scholarship.

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2018–2021: v okviru projekta Slovenščina na dlani na Univerzi v Mariboru sodeluje pri pripravi frazeološkega portala Frida, namenjenega slovenskim šolarjem in dijakom ter tudi širši javnosti
 • 2017: izdaja monografije Paremiološki optimum. Najbolj poznani in pogosti pregovori ter sorodne paremije
 • 2013: štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca
Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Leksikologija H353
Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360
Baltski in slovanski jeziki in književnosti H590

Ključne besede
frazeologija
paremiologija
frazeologija
korpusno jezikoslovje
slovaropisje