Skip to main content
Dr. Jožica Škofic

izredna članica SAZU, znanstvena svetnica, redna profesorica, raziskovalka pri projektih Slovenski lingvistični atlas, Slovanski lingvistični atlas, Evropski lingvistični atlas+386 1 470 62 21

jozica.skofic@zrc-sazu.si

Novi trg 4 (4. nadstropje)Oznake
10353 (ARRS)

Jožica Škofic (4. 3. 1964) je raziskovalka v Dialektološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Pri raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z dialektologijo slovenskega jezika in geolingvistiko, narečnim imenoslovjem, narečnim slovaropisjem in zgodovino slovenskega jezika. Je vodja projekta Slovenski lingvistični atlas. Na Oddelku za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru predava jezikoslovne predmete.

Raziskovalna področja

 • dialektologija
 • geolingvistika
 • zgodovina slovenskega jezika
 • narečno slovaropisje
 • narečno imenoslovje (hišna in ledinska imena, mikrotoponimija)

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2021: izredna članica SAZU
 • 2019: redna profesorica za slovenski jezik in znanstvena svetnica na Fakulteti za humanistične študije na Univerzi na Primorskem
 • 2010: znanstvena svetnica na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2003: docentka za jezikoslovje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 1997: doktorska disertacija iz slovenske zgodovinske slovnice in dialektologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (tema: Glasoslovje, oblikoslovje in besedišče govora Krope na Gorenjskem)
 • 1991: znanstveni magisterij iz slovenskega knjižnega jezika in stilistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (tema: Problemi slovenskega pogovarjalnega jezika)
 • 1987: univerzitetna diploma iz slovenskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (B-diplomska naloga: Kratka pripovedna proza Branka Gradišnika (1985); A-diplomska naloga: Vpliv migracij na jezik in govor posameznika (v okviru enojezičnosti) (1987))
 • 1982: matura na Pedagoški gimnaziji Kranj

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve:

 • 2006–: dopolnilna zaposlitev na Univerzi na Primorskem v Kopru
 • 2006–: honorarna zaposlitev na Podiplomski šoli ZRC
 • 2005–2009: honorarna zaposlitev na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici
 • 1988–: zaposlitev na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
 • 1987–1988: profesorica slovenskega jezika in književnosti na PTT srednješolskem centru v Ljubljani

 

Vodstvene funkcije:

 • 2020–2023: vodja aplikativnega projekta i-SLA – Interaktivni atlas slovenskih narečij (L6-2628)
 • 2019–: članica Upravnega odbora ZRC SAZU
 • 2012–: članica Znanstvenega sveta ZRC SAZU, 2016– podpredsednica Znanstvenega sveta ZRC SAZU
 • 2008–2020: članica Znanstvenega sveta Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2014–2020 predsednica Znanstvenega sveta Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2008–2018: namestnica predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2004–2019: vodja Dialektološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2011–2014: vodja aplikativnega projekta Materialna kulturna dediščina v slovenskih narečjih: geolingvistična predstavitev (L6-4042)
 • 2007–2010: vodja aplikativnega projekta Besedje iz pomenskega polja "človek" v slovenskih narečjih, geolingvistična predstavitev (L6-9529-0618-07)
 • 2007–2008: vodja bilateralnega projekta Dialektološke in onomastične raziskave ob slovensko-hrvaški meji (BI-HR/07-08-026)

 

Mentorstvo:

 • mentorstvo pri doktorski disertaciji: Klara Šumenjak
 • mentorstvo pri znanstvenem magistrskem delu: Ana Božič Ranfl
 • somentorstvo pri doktorski disertaciji: Mojca Horvat, Januška Gostenčnik
 • mlade raziskovalke: Mojca Žagar Karer, Mojca Horvat, Januška Gostenčnik
 • mentorstvo in somentorstvo pri diplomskih in magistrskih nalogah: Janja Raspor, Karol Vrh, Urška Božič, Jana Samsa, Ana Belina, Vesna Šavs, Tabita Jovanović, Kristina Rot, Alenka Rožanc, Jana Kavčič, Urša Zore, Maša Zevnik, Tina Kovšca, Anja Končnik, Mojca Horvat, Mateja Kern, Katra Kržišnik

 

Drugo:

 • 2017: gostujoča raziskovalka, Avstrijski center za digitalno humanistiko (ÖCDH) pri Avstrijski akademiji znanosti, Dunaj, Avstrija
 • 2009–2010: gostujoča raziskovalka, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Hrvaška
 • gostovanja v okviru programa Erasmus: Videm (2010), Bratislava (2012), Celovec (2013), Zadar (2014, 2015), Padova (2017)
 • 1988: enomesečna poletna šola češkega jezika na Masarykovi univerzi v Brnu na Češkoslovaškem

 

Članstvo v strokovnih društvih in delo v strokovnih komisijah doma in v tujini:

 • 2015–2017: članica Evropske mreže za e-leksikografijo (COST ENeL)
 • 2014–: članica znanstvenega sveta jezikoslovne revije Gwary Dziś (Poznań, Poljska)
 • 2009–: članica Dialektološke komisije pri Mednarodnem slavističnem komiteju (MSK)
 • 2006–: predsednica nacionalne komisije Evropskega lingvističnega atlasa (ALE)
 • 2003–: članica mednarodnega društva dialektologov in geolingvistov (International Society of Dialectologists and Geolinguists – SIDG), od 2012 članica komisije za imenovanja v SIDG
 • članica Slavističnega društva Slovenije in Lektorskega društva Slovenije

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2019: članica Občasnega strokovnega telesa (OST) pri ARRS
 • 2018: članica strokovnega sveta 9. konference Mednarodnega društva dialektologov in geolingvistov (SIDG) v Vilniusu, Litva
 • 2017: članica programskega odbora mednarodnega simpozija Obdobja 36
 • 2016: urednica in soavtorica Slovenskega lingvističnega atlasa 2 – Kmetija (SLA 2.1 Atlas in SLA 2.2 Komentarji)
 • 2015: članica strokovnega sveta 8. konference Mednarodnega društva dialektologov in geolingvistov (SIDG) v Famagusti, Ciper
 • 2014–: članica uredniškega sveta Novega slovarja slovenskega knjižnega jezika
 • 2011: urednica in soavtorica Slovenskega lingvističnega atlasa 1 – Človek (SLA 1.1 Atlas in SLA 1.2 Komentarji)
 • 2011–: urednica zbirke Jezikovni atlasi
 • 2010, 2012, 2016: predsednica programskega in organizacijskega odbora mednarodnega simpozija Slovenski dialektološki posvet
 • 2006–: članica Uredniškega odbora Evropskega lingvističnega atlasa

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2020: priznanje Ustanove slovenska znanstvena fundacija Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju
 • 2017: urednica znanstvene monografije Etnolingvistika po slovensko Marije Stanonik
 • 2016: urednica 3. izdaje Slovenskega etimološkega slovarja Marka Snoja (zbirka Slovarji)
 • 2012: soavtorica strokovne monografije Metode zbiranja hišnih in ledinskih imen: projekt FLU-LED v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013
 • 2009–: sodelavka Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (RAGOR) pri projektih zbiranja (gorenjskih) narečnih hišnih imen
 • 2002: organizacija rednega letnega zasedanja Uredniškega odbora Evropskega lingvističnega atlasa (ALE)
 • 1988: Prešernova nagrada za študente Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Prešernova nagrada za študente Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1988)
Priznanje Ustanove slovenska znanstvena fundacija Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju (2020)
Besedje iz pomenskega polja ''človek'' v slovenskih narečjih - geolingvistična predstavitev (01. julij 2007 - 30. junij 2010)
Naravna in kulturna dediščina (raziskovalni program • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Materialna kulturna dediščina v slovenskih narečjih: geolingvistična predstavitev (aplikativni raziskovalni projekt • 01. julij 2011 - 31. december 2015)
Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (raziskovalni program • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika (19. julij 2017 - 30. september 2021)
i-SLA – Interaktivni atlas slovenskih narečij (aplikativni raziskovalni projekt • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Leksikologija H353
Zgodovina jezika H355
Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360
Imenoslovje H370
Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390
Nauk o narečjih H401

Ključne besede
slovenistika
dialektologija
geolingvistika
narečno slovaropisje
zgodovina slovenskega jezika
narečno imenoslovje