Naslov:
Terminološki slovar avtomatike. Druga, dopolnjena in pregledana izdaja
Avtorji:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Terminološki slovar avtomatike je bil izdan leta 2014 v tiskani obliki in leta 2015 tudi v elektronski obliki na spletišču Terminologišče. Ker se resnična uporabnost vsakega terminološkega slovarja pokaže šele po izidu, ko ga začne uporabljati strokovna skupnost, so se dve leti po izidu avtorji slovarja odločili, da bodo pripravili 2., dopolnjeno in pregledano izdajo slovarja. Pregledali, popravili in dopolnili so celoten slovar. Zasnova in zgradba slovarja je ostala enaka kot v 1. izdaji. Upoštevane so bile tudi pripombe in predlogi uporabnikov, ki so jih ti poslali na e-naslov avtomatika@zrc-sazu.si. Dodanih je bilo 275 novih iztočnic z definicijami in angleškimi ustrezniki, popravljenih ali dopolnjenih pa je bilo 317 slovarskih sestavkov. 2., dopolnjena in pregledana izdaja slovarja tako vsebuje 2020 iztočnic in 2306 angleških ustreznikov.

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Društvo avtomatikov Slovenije

ISBN

978-961-05-0092-6

Specifikacija

internetna objava • html