Title:
Terminološki slovar avtomatike. Druga, dopolnjena in pregledana izdaja
Authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Terminološki slovar avtomatike je bil izdan leta 2014 v tiskani obliki in leta 2015 tudi v elektronski obliki na spletišču Terminologišče. Ker se resnična uporabnost vsakega terminološkega slovarja pokaže šele po izidu, ko ga začne uporabljati strokovna skupnost, so se dve leti po izidu avtorji slovarja odločili, da bodo pripravili 2., dopolnjeno in pregledano izdajo slovarja. Pregledali, popravili in dopolnili so celoten slovar. Zasnova in zgradba slovarja je ostala enaka kot v 1. izdaji. Upoštevane so bile tudi pripombe in predlogi uporabnikov, ki so jih ti poslali na e-naslov avtomatika@zrc-sazu.si. Dodanih je bilo 275 novih iztočnic z definicijami in angleškimi ustrezniki, popravljenih ali dopolnjenih pa je bilo 317 slovarskih sestavkov. 2., dopolnjena in pregledana izdaja slovarja tako vsebuje 2020 iztočnic in 2306 angleških ustreznikov.

The Terminološki slovar avtomatike ('Terminological Dictionary of Automatic Control, Systems and Robotics') was first published in 2014 in printed format and then also in electronic format on the website Terminologišče in 2015. As the real-world usability of a terminological dictionary is proven only after it has been extensively used and tested by the professional community, 2 years later the authors decided to publish an updated and revised edition. Therefore, they have revised, corrected and extended the whole dictionary while keeping the concept and the structure of the dictionary the same as in the first edition. The remarks and suggestions contributed by the professional community have also been taken into account. 275 new entries along with definitions and English equivalents have been added. 317 entries have been revised. The second updated and revised edition thus comprises 2020 entries and 2306 English equivalents.

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Društvo avtomatikov Slovenije

ISBN

978-961-05-0092-6

Specifications

internet publication • html