Naslov:
Terminološki slovar avtomatike [prva izdaja]
Avtorji:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Terminološki slovar avtomatike vsebuje vsebuje 1753 terminov s področja avtomatike, ki vključuje matematično modeliranje, simulacijo dinamičnih sistemov, avtomatsko vodenje s pripadajočimi gradniki in robotiko. Področje se prepleta tudi z obdelavo signalov, informacijskimi tehnologijami in proizvodnimi tehnologijami. Namenjen je zlasti strokovnjakom in študentom, ki se ukvarjajo s tehnologijo vodenja in dinamičnimi sistemi na tehniških in netehniških področjih. Pri izdelavi slovarskih sestavkov je bila uporabljena in sistematično pregledana relevantna strokovna literatura. Termini so pojasnjeni z definicijo, ki pojem uvršča v pojmovni sistem stroke, ali s kazalko, ki usmerja na ustreznejši termin. Z normativnimi podatki želi slovar prispevati k poenotenju terminologije na področju avtomatike. Različna poimenovanja istega pojma so namreč lahko vir številnih nesporazumov, kar onemogoča natančno in učinkovito strokovno sporazumevanje. Ker je avtomatika izrazito vezana na angleško terminologijo, slovar vsebuje tudi angleške ustreznike.

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Društvo avtomatikov Slovenije

ISBN

978-961-254-719-6

Specifikacija

trda vezava • 17 × 24 cm • 136 strani

Cena

23,00 EUR (redna)
19,00 EUR (klubska)