Naslov:
La religiosità popolare in Val Canale. Il teschio lavato e avvolto nel panno
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Monografija prinaša pregled ljudskega obredja prebivalstva Kanalske doline, ki ga avtorica prepoznava kot pomemben identifikacijski element tamkajšnje slovenske jezikovne skupnosti. Posebna pozornost je namenjena še v začetku 21. stoletja živemu obrednemu »umivanju in zavijanju lobanje zadnjega pokopanega pokojnika«, o katerega razširjenosti med Slovenci so v preteklosti pisali že E. Gasparini (1952), M. Matičetov (1955) in H. Maister (1975), zapisi o prisotnosti tovrstnega obrednega umivanja v Srbiji in Makedoniji (E. Schneeweis 1935) pa namigujejo na morebitno vezanost obredja na širši južnoslovanski prostor. Gre za dopolnjeno različico slovenske monografije iz leta 2014.

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) / Instituto sloveno di ricerche (SLORI); Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina (S.k.s. Planika) / Centro Culturale Slovene Stella Alpina Val Canale

ISBN

978-961-254-815-5

Specifikacija

trda vezava • 17 × 24 cm • 120 strani

Cena

21,00 EUR (redna)
18,00 EUR (klubska)