Naslov:
Ljudska religioznost v Kanalski dolini. O umiti in v prt zaviti lobanji
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Monografija prinaša pregled ljudskega obredja prebivalstva Kanalske doline, ki ga avtorica prepoznava kot pomemben identifikacijski element tamkajšnje slovenske jezikovne skupnosti. Posebna pozornost je namenjena še v poznih 90. letih 20. stoletja živemu obrednemu »umivanju lobanje pokojnika«, o katerega razširjenosti med Slovenci so v preteklosti pisali že E. Gasparini (1952), M. Matičetov (1955) in H. Maister (1975), zapisi o prisotnosti tovrstnega obrednega umivanja v Srbiji in Makedoniji (E. Schneeweis 1935) pa namigujejo na morebitno vezanost obredja na širši južnoslovanski prostor. Knjiga je izšla ob finančni podpori Gorske skupnosti za Guminsko, Železno in Kanalsko dolino.

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelja

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) / Instituto sloveno di ricerche (SLORI); Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina / Centro Culturale Sloveno Stella Alpina Val Canale

ISBN

978-961-254-709-7

Specifikacija

trda vezava • 17 × 24 cm • 111 strani

Cena

18,00 EUR (redna)
14,00 EUR (klubska)