Namestnik predstojnika, vodja Leksikološke sekcije, asistent z doktoratom, raziskovalec pri pripravi eSSKJ

Telefon:
+386 1 470 61 71
E-naslov:
Lokacija:
Novi trg 4 (1. nadstropje)
Povezave:
Oznake:
37555 (ARRS)
0000-0002-6642-9833 (ORCID)
56613407600 (Scopus)
Raziskovalna dejavnost

Janoš Ježovnik (4. 12. 1987) je namestnik predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in raziskovalec v Leksikološki sekciji. Pri raziskovalnem delu se ukvarja predvsem s slovenskimi narečji v zamejstvu, v zahodnem delu Beneške Slovenije in v Reziji, predvsem z vidika glasoslovja in naglasoslovja ter jezikovnega stika in zamenjave jezika. Sodeluje pri pripravi 3. izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ) in je urednik vnašalnega sistema ZRCola 2.

Raziskovalna področja

 • dialektologija
 • naglasoslovje
 • leksikologija
 • sociolingvistika
 • slovaropisje

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2019: doktorat na temo Notranja glasovna in naglasna členjenost terskega narečja slovenščine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 2013: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (slovenski jezik in književnost, primerjalna književnosti in literarna teorija)
 • 2006: matura na Gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter sposobnosti

Zaposlitve:

 • 2014–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU

 

Vodstvene funkcije:

 • 2020–: vodja Leksikološke sekcije na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2018–: namestnik predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2015–: urednik ZRCola 2

 

Mentorstvo:

 • uvajanje novih sodelavcev: Dejan Gabrovšek, Duša Race

 

Drugo:

 • 2020–: tehnični urednik spletnega mesta Heriskop
 • 2016–: član organizacijskega odbora Shoda za znanost
 • 2014: član organizacijskega odbora 10. mednarodne konference o baltoslovanskem naglasoslovju (International Workshop on Balto-Slavic Accentology X, Ljubljana, 2014)
 • 2012–2014: predsednik Študentskega sveta Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2020: nagrada Slovenskega raziskovalnega inštituta za najboljše doktorsko delo
 • 2020: srebrni znak ZRC SAZU
 • 2015: štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca
 • 2014: nagrada Slovenskega raziskovalnega inštituta za najboljše diplomsko delo
Izbrani projekti

i-SLA – Interaktivni atlas slovenskih narečij (aplikativni raziskovalni projekt • 1. september 202031. avgust 2023)

Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije (4. maj 202031. avgust 2022)

Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika (19. julij 201730. september 2021)

Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Dediščina na obrobjih: novi pogledi na dediščino in identiteto znotraj in onkraj nacionalnega (raziskovalni program • 1. januar 201931. december 2024)

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Fonetika in fonologija H351 • Leksikologija H353 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 • Nauk o narečjih H401 • Baltski in slovanski jeziki in književnosti H590 

Ključne besede

dialektologija • naglasoslovje • leksikologija • sociolingvistika • slovaropisje • tersko narečje 

Priznanja in nagrade

Srebrni znak ZRC SAZU (2020) • Nagrada Slovenskega raziskovalnega inštituta – SLORI za najboljše doktorsko delo (2020) • Štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca (2015) • Nagrada Slovenskega raziskovalnega inštituta – SLORI za najboljše diplomsko delo (2014)