Vodja Leksikološke sekcije, raziskovalec pri Novem slovarju slovenskega jezika, namestnik predstojnika

Telefon:
01 470 61 71
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Posveča se slovenskim narečjem v Italiji, zlasti v Beneški Sloveniji in Reziji, in sicer tako z vidika slovnično-slovarskih opisov kot z vidika etnolingvistične vitalnosti in jezikovnega stika.

Izbrane publikacije
  • JEŽOVNIK, Janoš: Angeli in Ognjenci: Narečna poezija Renata Quaglie v prevodih Marka Kravosa. *Jezik in slovstvo* 61/2 (2016). 59–77.
  • JEŽOVNIK, Janoš: Vezni naklon v rezijanščini. V: ZULJAN KUMAR, Danila (ur.), DOBROVOLJC, Helena (ur.): *Zbornik prispevkov s simpozija Škrabčevi dnevi 8*. Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici, 2015. 63–83.
  • JEŽOVNIK, Janoš: Izvor poimenovanj za orodja in hišne pripomočke v terskem narečju. *Jezikoslovni zapiski* 20/2 (2014). 37-52.
  • JEŽOVNIK, Janoš: Glagolski sistem krajevnega govora Šoštanja. Diplomsko delo. Ljubljana, 2013.
  • JEŽOVNIK, Janoš: Narečna poezija Renata Quaglie v prevodih Marka Kravosa. Diplomsko delo. Ljubljana, 2012.
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojen 4. 12. 1987 v Ljubljani.

Leta 2013 je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani diplomiral iz slovenskega jezika in književnosti ter primerjalne književnosti in literarne teorije. Študij nadaljuje kot doktorski študent slovenistike na isti fakulteti.

Od novembra 2014 je zaposlen na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Leksikologija H353 • Zgodovina jezika H355 • Primerjalno jezikoslovje H380 • Nauk o narečjih H401 

Ključne besede

dialektologija • jeziki v stiku • leksikologija 

Priznanja in nagrade

Nagrada Slovenskega raziskovalnega inštituta za diplomsko delo • Štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca (2015)