Zbiramo predloge za besedo leta 2022!

Zaživela je spletna stran beseda-leta.si
Datum objave: 13. december 2022

Vabimo vas, da oddate svoj predlog za besedo leta 2022 in novotvorjenko leta 2022.

To sedaj lahko storite na novi spletni strani beseda-leta.si, posvečeni akciji Beseda leta.

Na njej dobite tudi vse informacije o besedah, ki so ta naslov pridobile od začetka akcije, si ogledate posnetke kretenj leta, se seznanite o tem, katerim pogojem mora kandidatka ustrezati, kako izbiramo neologizme in kako poteka nadaljnji izbor: od komisije, ki izmed vseh prispelih predlogov izbere deseterico najbolj reprezentativnih, do javnega glasovanja za eno izmed izbrank.

Seveda bomo tudi letos iskali pesem leta, ki mora vsebovati vseh 10 besed kandidatk. Svoje stvaritve boste lahko poslali na beseda.leta@zrc-sazu.si, zmagovalno pa bo na slovesni razglasitvi, ki bo potekala januarja 2023, interpretirala dramska igralka. Na tej slovesnosti bo vodstvo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije razkrilo tudi kretnjo leta.