Skip to main content

Izšel je zbornik Mediji in govorjena slovenščina

Datum objave: 02. marec 2022

Tako kot velja, da je govorjeni jezik osebna izkaznica govorca, sploh nastopajočega v javnosti, je tudi iz jezika, ki se govori v medijih, mogoče sklepati marsikaj ne le o medijih, temveč kar o družbi, v kateri delujejo. Zbornik z naslovom Mediji in govorjena slovenščina, ki ga je te dni izdal Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in uredil dr. Boris Kern, je torej pomemben dokument časa.

Gre za zbornik z istoimenskega posveta, ki je potekal 25. septembra 2020, na njem pa je sodelovala dvanajsterica (vabljenih) nastopajočih, predvsem s področja jezikoslovja in tudi medijev. V svojih prispevkih so se dotaknili marsičesa od jezikovne politike in jezikovne zvrstnosti do vloge radijskega govora pri kodifikaciji jezika. Spraševali so se, ali govorjeni jezik upošteva raznolikost ali vsiljuje enakost, opozarjali na (ne)zadostno zastopanost govorov z geografskega obrobja v slovenskem medijskem prostoru. Predstavljali so tudi primere iz prakse -- med nastopajočimi sta bila novinarja javne radiotelevizije. Posebno pozornost so posvetili temu, kako na javni radioteleviziji negujejo slovenski jezik in kako tam poteka izobraževanja bodočih govorcev -- prav skrb za slovenski jezik je ena izmed temeljnih nalog in poslanstev radiotelevizije kot javnega medija, se pravi medija v službi javnosti.  

Naj končamo z besedami, ki jih je urednik zbornika Boris Kern zapisal že v predgovoru: »Pojem, ki je ključen tako v kontekstu jezika kot medijev, je nedvomno svoboda. Ta namreč omogoča zavedanje in izkušnjo, v kateri jezik ni zaprt prostor, ni slepo sledenje pravilom, ampak igra na odprtem prostoru, ki omogoča dihanje s polnimi pljuči ter prezentacijo in realizacijo sebe na sebi lasten način.«

Zbornik je v obliki pdf mogoče prelistati na tem naslovu: https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/book/1990