Osnovni podatki
20. marec 2018 ob 11:00
Prešernova dvorana, Novi trg 4 / pritličje.

Organizator
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Opis

Vsaka stroka si izoblikuje posebno besedišče, v katerem se sporazumevajo strokovnjaki. Včasih so takšna besedišča bolj, drugič manj razumljiva za nestrokovnjake (torej, tiste neposvečene) – odvisno pač od stroke in njene vloge v družbi. Za pravno terminologijo bi lahko rekli, da je eno tistih strokovnih besedišč, ki bi moralo biti razumljivo vsakomur, saj pravo s svojimi zakoni, uredbami, predpisi ... posega na malone vsa področja našega življenja. Predvsem pa je pravno besedišče v slovenskem jeziku eno tistih z najdaljšo zgodovino; pravo se je kot stroka v slovenščini razvijalo že v 19. stoletju, po letu 1919, z ustanovitvijo univerze pa se je razmahnilo, saj je bila pravna fakulteta ena od štirih ustanovnih.

Pravkar je izšel Pravni terminološki slovar, ki prinaša pojmovni svet sodobnega slovenskega prava v eni sami knjigi. O tem, kako je ta slovar nastajal, katere so značilnosti slovenske pravne terminologije, kako prikazujemo pojmovni svet v terminološkem slovarju in kako ga lahko spoznavajo nepravniki bodo v torek, 20. marca ob 11. uri v Prešernovi dvorani SAZU na okrogli mizi spregovorili:

Doc. dr. Jadranka Sovdat, predsednica Ustavnega sodišča RS, tudi recenzentka PTS za področje ustavnega prava

Doc. dr. Aleš Novak, profesor na PF UL, eden od glavnih urednikov PTS in avtor definicij za področje pravne teorije

Dr. Mojca Žagar Karer, terminologinja, vodja Sekcije za terminološke slovarje ISJFR ZRC SAZU ena od glavnih urednikov PTS

Hinko Jenull, vrhovni državni tožilec svetnik, sodni tolmač za hrvaški, srbski in bosanski jezik

Peter Jakša, predstavnik Generalnega direktorata za prevajanje Evropske komisije v Sloveniji

Okroglo mizo bo povezovala doc. dr. Mateja Jemec Tomazin, terminologinja v Sekciji za terminološke slovarje ISJFR ZRC SAZU in ena od glavnih urednikov PTS.

Prireditev podpira Javna agencija za knjigo RS.