25

SEP

09:00

Mediji in govorjena slovenščinaOsnovni Podatki

25. september 2020 ob 09:00
Atrij ZRC, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Opis

Vabimo vas na posvet Mediji in govorjena slovenščina, ki bo v organizaciji ZRC SAZU potekal v petek, 25. septembra 2020, od 9.00 do 12.00 v Atriju ZRC.

Posvet organizira Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v kontekstu razprav o novi medijski zakonodaji. Vlogo medijev, ki govorjenemu jeziku sledijo in ga hkrati tudi oblikujejo, bi želeli predstaviti z več zornih kotov. Zanima nas, kako se mediji soočajo z vprašanji zvrstnosti slovenskega jezika, pravorečja in javne govorjene besede nasploh; kakšna je v tem okviru vloga RTV Slovenija in kako se s to vlogo spopada, s kakšnimi izzivi se pri tem srečuje. Kakšno je stanje, kje so izzivi, kaj bi se dalo še izboljšati?

Več na: https://zrcalnik.zrc-sazu.si/posvet-mediji-in-govorjena-slovenscina/

Prijave na posvet zbiramo na številki: 01 4706 160, število mest je omejeno, a ni majhno.

Vodja posveta,

izr. prof. dr. Kozma Ahačič,

predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša

ZRC SAZU

 

PROGRAM POSVETA

9.00–9.05

Uvodni pozdravi

9.05–9.35

izr. prof. dr. Kozma Ahačič: Mediji, govorjena slovenščina in jezikovna politika

izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc: Radijski diskurz kot kodifikacijsko merilo

prof. dr. Marko Stabej: Javna govorjena slovenščina: kult enakosti ali kultiviranje različnosti?

dr. Tanja Mirtič: Govorjeni knjižni jezik

9.35–9.50

Razprava

9.50–10.20

prof. dr. Hotimir Tivadar: RTV Slovenija – izobraževalno središče?

doc. dr. Tina Lengar Verovnik: Jezik na RTV kot merilo; merila za jezik na RTV

prof. dr. Monika Kalin Golob: V službi javnosti: teme – vsebine – zvrsti

prof. dr. Marko Jesenšek: Več kot pet minut za boljši jezik

10.20–10.35

Razprava

10.35–11.05

prof. dr. Andreja Žele: Govorjena slovenščina v povezavi z aktualnim vprašanjemzvrstnosti v jeziku

Jože Faganel: Zborni govor med pretehtano normo in prvinami osebnega organskegagovora

Mario Galunič: Kako živ je (še) lahko jezik žive televizije

Tadej Košmrlj: Jezik je živ orga(ni)zem

11.05–11.20

Razprava

11.20–11.35

dr. Janoš Ježovnik: Glasovi obrobij v slovenskih medijih

doc. dr. Nataša Gliha Komac: Slovenščina: moja, tvoja, njena ... naša!

11.35–11.45

Razprava

11.45–12.00

Končna razprava