31

JAN

09:00

OŽIVLJENI VODNIK: Ob 200-letnici smrti Valentina Vodnika (1758‒1819)

Interdisciplinarni znanstveni simpozij


Osnovni Podatki

31. januar 2019 ob 09:00
Prešernova dvorana, Novi trg 4, pritličje (od 9. do 13. ure); Vodnikova domačija Šiška (po 15. uri)

Organizator: SAZU; Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani; Vodnikova domačija Šiška


Opis

Interdisciplinarni znanstveni simpozij

OŽIVLJENI VODNIK: Ob 200-letnici smrti Valentina Vodnika (1758‒1819)

 

PROGRAM

Ljubljana, 31. januar 2019

Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, pritličje

8.30–9.00             Registracija

9.00–9.30             Pozdravni nagovori

Predavanja

Vodi Marijan Dović

9.30–10.00          Martina Orožen: Vodnikov KERSHANSKI NAVUK SA ILLIRSKE DESHELE. Jezikovna norma in način ubesedovanja (plenarno predavanje)   

10.00–10.15        Marko Snoj: O priimku Vodnik

10.15–10.30        Boris Golec: Rod in družinske razmere Valentina Vodnika

10.30–10.45         Luka Vidmar: Vodnik kot pridigar

10.45–11.10         Razprava

11.10–11.30         Odmor

Vodi Luka Vidmar

11.30–11.45        Igor Grdina: Valentin Vodnik med monološko in dialoško strukturo v slovenski literaturi

11.45–12.00        Marijan Dović: »Pervi slovenski pesnik« in slovenski pesniški kulti

12.00–12.15        Matej Hriberšek: Antika v Vodnikovem življenju in delu

12.15–12.30        Borut S. Pogačnik: »…dovolj je pisave, ki o meni govori!« Poskus psihološkega portreta Valentina Vodnika na temelju njegove pisave  

12.30–12.50        Razprava

12.50                   Odhod na Vodnikovo domačijo (organiziran prevoz)

13.15–15.00        Odmor za kosilo

 

Vodnikova domačija, Vodnikova cesta 65

Vodi Marko Jesenšek

15.00–15.15         Monika Kalin Golob: Valentin Vodnik: predhodnik, in ne začetnik novinarskega stila

15.15–15.30         Blanka Bošnjak: Valentin Vodnik kot publicist in urednik     

15.30–15.45         Peter Mikša: »Na Vršac mi stopi in sedi«: Valentin Vodnik pod Triglavom

15.45–16.00         Razprava

16.00–16.15         Odmor

Vodi Monika Kalin Golob

16.15–16.30          Irena Orel: Vodnik  kot pisec jezikovnih učbenikov v slovenščini

16.30–16.45          Marko Jesenšek: Valentin Vodnik in Janez Nepomuk Primic

16.45–17.00          Andreja Legan Ravnikar: Valentin Vodnik kot leksikograf

17.00–17.15          Razprava

17.15–17.30          Zaključna beseda

 

17.30–19.00          Vodstvo po Vodnikovi domačiji (razstava itd.)

19.00                     Hišna predstava A. Rozmana Roze: Ljubljanski vodnik našel Vodnika