Skip to main content

Pravopisna sekcijačlani pravopisne sekcije

Vodja: Helena Dobrovoljc
            +386 1 4706 432
            helena.dobrovoljc@zrc-sazu.si

Lokacija: Novi trg 4, 5. nadstropje

 

Namen in dejavnost sekcije

Pravopisni sekciji je zaposlenih sedem raziskovalk in raziskovalcev, ki se ukvarjajo s slovaropisno in raziskovalno dejavnostjo zlasti slovenskega knjižnega jezika in njegove izrazne podobe. Glavna naloga sekcije je koordiniranje priprave novih pravopisnih pravil (Pravopis 8.0), ki nastaja v sodelovanju s Pravopisno komisijo pri SAZU in ZRC SAZU, in pripadajočega pravopisnega slovarja (ePravopis). V želji po čim bolj uporabnem priročniku posebno pozornost namenjajo jezikovnim težavam jezikovnih uporabnikom in prek ažurne spletne Jezikovne svetovalnice odgovarjajo na jezikovna vprašanja, hkrati pa zbirajo podatke za zbirko jezikovnih zadreg.
Raziskovalno se člani udejanjajo na področjih teorije knjižnega jezika, besedotvorja, zemljepisnih imen, dialektologije, leksikologije, frazeologije, paremiologije. Nekateri člani so vpeti v pedagoško dejavnost na Podiplomski šoli ZRC SAZU, Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici, večkrat so tudi gostujoči predavatelji v Sloveniji in v tujini.
 
V okviru sekcije nastajata dva rastoča slovarja, to sta: ePravopis (2016–), pri katerem sodelujejo vsi člani sekcije, in Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov (2020–) dr. Mateja Meterca.
Sodelavci sekcije sodelujejo pri ustvarjanju, urejanju in nadgrajevanju jezikovnih portalov Fran, Franček in Jezikovna svetovalnica.

Sodelavci sekcije sodelujejo pri ustvarjanju, urejanju in nadgrajevanju jezikovnih portalov Fran, Franček in Jezikovna svetovalnica
  
V okviru sekcije redno izhajajo monografije, v katerih so zbrane razprave o problemih, s katerimi se srečujejo raziskovalke in raziskovalci pri svojem pravopisnem delu:

 
Iz vprašanj v Jezikovni svetovalnici je v sodelovanju s sodelavkama iz Leksikološke sekcije nastala monografija Kje pa vas jezik žuli? Prva pomoč iz Jezikovne svetovalnice (H. Dobrovoljc, N. Gliha Komac, M. Michelizza, U. Vranjek Ošlak, T. Lengar Verovnik, P. Weiss, 2020). Nagrada odlični v znanosti.

V sekciji pripravljajo tudi elektronske publikacije:

 
Člani sekcije opravljajo tudi uredniško delo:

 

Trenutni programi in projekti

Člani Pravopisne sekcije sodelujejo v naslednjih programih in projektih: 

 

Odmevi v medijih

Delo članov sekcije odmeva tudi v medijih, v katerih tudi večkrat sami predstavljajo svoje delo:  

V tiskani in spletni izdaji Dela soustvarjajo rubriko Beseda tedna, sodelujejo v oddajah RTV Kiks.