Pravopisna sekcijaLeta 2018 je bila ustanovljena Pravopisna sekcija, ki je zrasla iz skupine za pripravo novega pravopisnega priročnika in bila ustanovljena s sklepom Znanstvenega sveta inštituta maja 2018. V sekciji se ukvarjajo z normativnimi vprašanji sodobnega slovenskega knjižnega jezika, s spremljanjem sinhrone dinamike jezikovnega sistema in njegovim opisom.

V sekciji nastaja novi pravopisni priročnik, tj. prenovljena pravopisna pravila s slovarjem, zlasti pri pripravi pravil sodelujejo s člani Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU. V okviru sekcije deluje tudi Jezikovna svetovalnica, v kateri sicer sodelujejo vsi sodelavci inštituta.