Leksikološka sekcijaVodja: Janoš Ježovnik

            +386 1 470 61 71

             janos.jezovnik@zrc-sazu.si

 

Lokacija: Novi trg 4, 1. nadstropje