Researcher on the project the Dictionary of Less Used Slovene Words

Phone:
+386 1 470 64 32
E-mail:
Research interests

Assistant Prof. Helena Dobrovoljc’s research focuses on modern Slovene, standardization and normativity, synchronic lexicography, and the presentation, aimed for a wider public, of issues related to modern literary language and orthography. 

She has participated in preparation of the lexical part of Slovenski pravopis (2001) and was a technical editor of an e-publication of the orthographic and Pleteršnik dictionary. She was the chief investigator for the research programme Slovene Language in its Synchronic and Diachronic Development (“Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju”, 2004–2008); the project Modern Orthographic Handbook in Printed and Electronic Form (“Sodobni pravopisni priročnik v knjižni, elektronski in spletni različici”, 2008–2011); and she led the infrastructural programme Natural and Cultural Heritage (“Naravna in kulturna dediščina”, 2004–2006). Since 2009 she has been participating in several targeted and applied projects connected to IKT and language standardisation, and since 2011, the standardisation of toponyms in bilingual Carinthia of Austria. She is also a moderator of e-mail addressed pravopis.isj@zrc-sazu.si, the editor of the national monograph series Lingua Slovenica and sub-series Lingua Slovenica – Fontes for the ZRC Publishing House.

Selected publications

DOBROVOLJC, Helena, JAKOP, Nataša. Specializirani pravopisni priročnik (Predstavitev izhodišč, zasnove, ciljev in vzorčnih redakcij). Jezikoslovni zapiski, 2008, 14, No. 1, pp. 85–101.

DOBROVOLJC, Helena. Pojav obratne zaznamovanosti (markedness reversal) pri obravnavi slovenskih števnikov s stališča slovenske teorije jezikovne naravnosti. Slavistična revija, October–December 2005, Issue 53, No. 4, pp. 533–552.

DOBROVOLJC, Helena. Pravopisje na Slovenskem, (Lingua Slovenica Series). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004, 319 pp., illustr.

DOBROVOLJC, Helena. Pravopisna obravnava imen znamk in industrijskih izdelkov ter posledice spreminjanja njihovih lastnoimenskih funkcij. Jezik in slovstvo (printed ed.), 2009, Issue 54, No. 6, pp. 3–16.

DOBROVOLJC, Helena. BIZJAK KONČAR, Aleksandra. Vprašanja obvestilnosti sodobnega pravopisnega slovarja. Izzivi slovenskega slovaropisja. Ed. Marko Jesenšek, Jezikoslovni zapiski, 2011, No. 2, pp. 91–110.

DOBROVOLJC, Helena. Slovenska teorija jezikovne naravnosti s slovenskim (obliko)skladenjskim gradivom (Linguistica et Philologica Series, 12). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005, 222 pp., graphs, tables.

 

All publications (COBISS) >>
Curriculum Vitae

Born: 1 October 1971 in Kranj.

1995: graduated (BA Hons.) from the Department of Slovene Language and Literature, Faculty of Arts, University of Ljubljana, in the area of Slovene literary language, literature and stylistics.

2001: completed Masters Studies in the Department of Slovene Language and Literature, Faculty of Arts, University of Ljubljana, with the thesis Pereča pravopisna vprašanja slovenskega knjižnega jezika od Škrabca do danes.

2004: completed PhD in the Department of Comparative and General Linguistics, Faculty of Arts, University of Ljubljana, with the thesis Preverba slovenske teorije jezikovne naravnosti ob slovenskem (obliko)skladenjskem gradivu.

Since 1995: employed in the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, ZRC SAZU.

Since 2008: employed (part time) in the School of Humanities, University of Nova Gorica.

Research areas

Linguistics H350 • Grammar, semantics, semiotics, syntax H352 • Lexicology H353 • History of language H355 • Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics H360 

Keywords

orthography • standardization • literary language • lexicography • naturalness theory