Slovensko besediščeVsebina

Slovensko besedišče je digitalizirana listkovna kartoteka, ki so jo zbirali in urejali sodelavci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v letih 1945–1985. Kartoteka je bila uporabljena kot izhodiščni referenčni vir za Slovar slovenskega knjižnega jezika, ki je izhajal v letih 1970–1991, ter za druga slovarska dela, ki so nastajala na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v drugi polovici prejšnjega stoletja. Gradivo, ki je bilo digitalizirano v letih 2009–2010, je v fazi urejanja ter priprave za spletni prikaz. Trenutno vključuje le leksikalne enote črke A.