Dr. Urška Vranjek Ošlak

Asistentka z doktoratom, raziskovalka pri pripravi novega pravopisnega slovarja ePravopis+386 1 470 62 27

urska.vranjek@zrc-sazu.si

Novi trg 4 (4. nadstropje)Oznake
38270 (ARRS)

Urška Vranjek Ošlak je mlada raziskovalka v Pravopisni sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Pri raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z besedotvorjem, povezavo med leksiko in besedilom ter jezikom na spletu. Je sodelavka pri pripravi novega pravopisnega slovarja ePravopis ter članica uredniškega odbora Jezikovne svetovalnice.

Raziskovalna področja

 • leksikologija in leksikografija
 • pravopis
 • besedotvorje
 • sociolingvistika
 • jezikovno svetovanje

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2014: bolonjski magisterij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (slovenistika)
 • 2011: bolonjska diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (medjezikovno posredovanje)
 • 2006: matura na Gimnaziji Slovenj Gradec

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve:

 • 2015–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2016–: članica uredniškega odbora Jezikovne svetovalnice

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2014, 2015, 2017: štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca
Štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca (2014, 2015, 2017)
Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika (19. julij 2017 - 30. september 2021)
GRACE (mednarodni_raziskovalni • 01. januar 2020 - 31. december 2021)
Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352
Leksikologija H353
Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360

Ključne besede
stilistika
leksikografija
standardizacija
pravopis