Raziskovalka pri pripravi novega pravopisnega priročnika

Telefon:
01 470 62 27
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Posveča se raziskovanju povezave med leksiko in besedilotvorjem. Raziskuje zlasti vplive različnih diskurzivnih tipov na besedotvorne značilnosti novejših besed.

Od oktobra 2015 kot mlada raziskovalka sodeluje pri pripravi novega pravopisnega priročnika.

Izbrane publikacije

VRANJEK OŠLAK, Urška, MICHELIZZA, Mija. "TineB", "Zgodovinar_666" in "assange" - kaj o identiteti posameznika razkrivajo uporabniška imena. V: FIŠER, Darja (ur.). Računalniško posredovana komunikacija, (Slovenščina 2.0, Tematska številka, Letn. 4 (2016), št. 2). Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2016, letn. 4, št. 2, str. 131-155, ilustr.

MICHELIZZA, Mija, VRANJEK OŠLAK, Urška. Graphic euphemisms in Slovenian CMC. V: FIŠER, Darja (ur.), BEIßWENGER, Michael (ur.). Proceedings of the 4th Conference on CMC and Social Media Corpora for the Humanities, 27-28 September 2016, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, str. 85.

VRANJEK OŠLAK, Urška, CENTA, Ajda. Prava frekvenca - analiza žaljivega govora v spletnih komentarjih. [6] V: FIŠER, Darja (ur.). Slovenščina na spletu in v novih medijih. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 75-79.

VRANJEK, Urška. Leksikalno-skladenjske lastnosti kolesarskega izrazja. Magistrsko delo. Ljubljana: 2014.

VRANJEK, Urška. Triglav - the Three-Headed? Vključevanje imen slovenskih gorovij v angleška besedila. [7] V: ZEMLJARIČ MIKLAVČIČ, Jana (ur.), et al. Izzivi jezika. Zbornik študentskih strokovnih besedil s področja prevajanja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 102-105.

 VRANJEK, Urška. Odvisni diskurz v romanu The Da Vinci Code Dana Browna. Diplomski seminar. Ljubljana: 2009.

 

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rodila se je 1. 6. 1987 v Slovenj Gradcu.

Leta 2011 je diplomirala iz medjezikovnega posredovanja na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 2014 je na Oddelku za slovenistiko iste fakultete magistrirala iz slovenistike, in sicer z magistrsko nalogo z naslovom Leksikalno-skladenjske lastnosti kolesarskega izrazja. Je doktorska študentka slovenistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Od oktobra 2015 je zaposlena kot mlada raziskovalka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352 • Leksikologija H353 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 

Ključne besede

pravopis • standardizacija • leksikografija • stilistika