Researcher in the project of compiling the new normative guide

Phone:
01 470 62 27
E-mail:
Research interests

Her research focuses on the relation between the lexis and text formation. She investigates the influence of different discourse types on word-formational characteristics of new words.

Since October 2015, she has been collaborating in the making of the new normative guide as a young researcher.

Selected publications

VRANJEK OŠLAK, Urška, MICHELIZZA, Mija. "TineB", "Zgodovinar_666" in "assange" - kaj o identiteti posameznika razkrivajo uporabniška imena. In: FIŠER, Darja (ed.). Računalniško posredovana komunikacija, (Slovenščina 2.0, Special issue). Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2016, pp. 131-155

MICHELIZZA, Mija, VRANJEK OŠLAK, Urška. Graphic euphemisms in Slovenian CMC. In: FIŠER, Darja (ed.), BEIßWENGER, Michael (ed.). Proceedings of the 4th Conference on CMC and Social Media Corpora for the Humanities, 27-28 September 2016, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, p. 85.

VRANJEK OŠLAK, Urška, CENTA, Ajda. Prava frekvenca - analiza žaljivega govora v spletnih komentarjih. [6] In: FIŠER, Darja (ed.). Slovenščina na spletu in v novih medijih. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 75-79.

VRANJEK, Urška. Leksikalno-skladenjske lastnosti kolesarskega izrazja. MA thesis. Ljubljana: 2014.

VRANJEK, Urška. Triglav - the Three-Headed? Vključevanje imen slovenskih gorovij v angleška besedila. [7] In: ZEMLJARIČ MIKLAVČIČ, Jana (ed.), et al. Izzivi jezika. Zbornik študentskih strokovnih besedil s področja prevajanja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, pp. 102-105.

 VRANJEK, Urška. Odvisni diskurz v romanu The Da Vinci Code Dana Browna. BA thesis. Ljubljana: 2009.

 

All publications (COBISS) >>
Curriculum Vitae

Born: 1 June 1987 in Slovenj Gradec.

2011: graduated from the Department of Translation, Faculty of Arts, University of Ljubljana, with a BA degree in interlingual communication.

2014: graduated from the Department of Slovenian Studies, Faculty of Arts, University of Ljubljana, with a MA degree in Slovenian studies, her thesis being entitled Leksikalno-skladenjske lastnosti kolesarskega izrazja (Lexical and Syntactic Properties of Cycling Expressions).

Since October 2015: employed as a young researcher at the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language of the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. She is a PhD student in Slovenian studies at the Faculty of Arts, University of Ljubljana.

Research areas

Linguistics H350 • Grammar, semantics, semiotics, syntax H352 • Lexicology H353 • Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics H360 

Keywords

pravopis • standardizacija • leksikografija • stilistika