Dr. Simona Klemenčič

znanstvena sodelavka, asistentka, raziskovalka pri pripravi eSSKJ; Slovarja slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja+386 1 4706 199

simona.klemencic@zrc-sazu.si

Novi trg 4 (1. nadstropje)Oznake
21451 (ARRS)

Simona Klemenčič (27. 6. 1971) je znanstvena sodelavka na Inštitutu Frana Ramovša za slovenski jezik in raziskovalka v Leksikološki sekciji. Sodeluje pri rastočem slovarju slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ). Njeno primarno področje so etimološke osvetlitve slovenskega besedja. Sooblikuje medijsko podobo Inštituta. Sodeluje v pedagoškem procesu na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani kot asistentka, je vodja zelo uspešne slovenske ekipe na Mednarodni lingvistični olimpijadi (IOL) in sodeluje v mednarodnih odborih dveh jezikovnih olimpijad.

Raziskovalna področja

 • etimologija
 • primerjalno jezikoslovje kot zgodovinska znanost
 • indoevropska dialektologija
 • indoevropske starožitnosti
 • »nostratsko« jezikoslovje
 • indouralska teorija
 • planski jeziki (esperanto)

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2009: znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2005: doktorat Starejše jezikovne povezave albanščine, baltščine in slovanščine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 2003: magisterij Pogledi na kentum in satem na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani)
 • 2001: asistentka za področje primerjalnega jezikoslovja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani 2000: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (primerjalno slovansko jezikoslovje in primerjalno jezikoslovje)

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve:

 • 1993/1994: lektorica za slovenski jezik na univerzi Uniwersytet Jagielloński v Krakovu, Poljska
 • 1999–: zunanja sodelavka na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 • 2000–: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

 

Mentorstvo

 • 2019: mentorica slovenske ekipe, ki je na Mednarodni lingvistični olimpijadi 2019 v Koreji v ekipnem tekmovanju osvojila prvo mesto

 

Drugo:

 • gostovanja: Cleveland, ZDA (2009), Bielsko-Biała, Poljska (2009), Zagreb (2006)

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2018: srebrno priznanje Zveze za tehnično kulturo Slovenije za dejavno sodelovanje na področju tekmovanja iz znanja lingvistike
 • 2017: priznanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za pedagoško in/ali raziskovalno delo
 • 2016: bronasto priznanje Zveze za tehnično kulturo Slovenije za dejavno sodelovanje na področju tekmovanja iz znanja lingvistike
 • 2015: priznanje Študentskega sveta Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za nadpovprečno pedagoško delo


 

Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Leksikologija H353
Zgodovina jezika H355
Primerjalno jezikoslovje H380
Nauk o narečjih H401
Baltski in slovanski jeziki in književnosti H590

Ključne besede
etimologija
primerjalno jezikoslovje
slovenščina
slovanski jeziki
metodologija primerjalnega jezikoslovja
indouralska teorija