Raziskovalec v Terminološki sekciji

Telefon:
01 470 65 26
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Sodeluje pri redakciji terminoloških slovarjev.

Pripravlja inštitutske publikacije za tisk.

Izbrane publikacije
  1. ATELŠEK, Simon. Vpliv češkega izrazja iz Šafárikovega terminološkega slovarja (1853) na Cigaletovo Znanstveno terminologijo (1880). Diplomsko delo, Ljubljana, 2005, 119 str.
  2. BOKAL, Ljudmila et al. Čebelarski terminološki slovar. Čebelarska zveza slovenije, Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2008, 261 str.
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojen 22. 1. 1980 v Slovenj Gradcu.

Leta 2005 je diplomiral na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani.

V poletnem semestru študijskega leta 2004/2005 je bil na študijski izmenjavi na Karlovi univerzi v Pragi.

V študijskem letu 2005/2006 je bil pripravnik na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik in opravil strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja.

V letih od 2006 do 2008 je bil zaposlen kot bibliotekar v Osrednji knjižnici Mozirje. Opravil je strokovni izpit za področje bibliotekarstva.

Od leta 2008 je zaposlen na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Je podiplomski študent slovenistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Leksikologija H353 • Zgodovina jezika H355 

Ključne besede

terminologija • terminografija • zgodovina jezika