Znanstveni sodelavec, raziskovalec v Terminološki sekciji

Telefon:
+386 1 470 65 26
E-naslov:
Lokacija:
Novi trg 4 (3. nadstropje)
Povezave:
Oznake:
31459 (ARRS)
0000-0002-4225-7213 (ORCID)
56460347000 (Scopus)
Raziskovalna dejavnost

Raziskovalna dejavnost

Simon Atelšek (22. 1. 1980) je raziskovalec v Terminološki sekciji. Ukvarja se z zgodovinskim razvojem terminologije v slovenskem jeziku ter s sodobno terminologijo in terminografijo. Je eden od glavnih urednikov Živinorejskega terminološkega slovarja in sodeluje v uredniškem odboru Terminološke svetovalnice.

Skrbi tudi za pripravo inštitutskih publikacij za tisk in objavo na spletu.

Raziskovalna področja

 • terminologija
 • terminografija
 • zgodovinsko jezikoslovje

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2020–: znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2016: doktorat na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani Čebelarsko izrazje od 18. do srede 19. stoletja
 • 2005: diploma iz slovenskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 1998: matura na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter sposobnosti

Zaposlitve

 • 2008–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
 • 2006–2008: Osrednja knjižnica Mozirje
 • 2005–2006: honorarna zaposlitev na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Univerza v Ljubljani

Vodstvene funkcije

 • 2013–: vodenje dela za Živinorejski terminološki slovar (skupaj z dr. M. Trojarjem)

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2015–: član uredniškega odbora Terminološke svetovalnice

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2017: soavtor monografije Čebelarska pisna zapuščina Petra Pavla Glavarja
 • 2008: soavtor Čebelarskega terminološkega slovarja

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Leksikologija H353 • Zgodovina jezika H355 

Ključne besede

terminologija • terminografija • zgodovinsko jezikoslovje