Znanstveni sodelavec, raziskovalec pri delovni nalogi Metelkova zbirka slovenskih zemljepisnih imen 1823

Telefon:
+386 1 470 61 59
E-naslov:
Lokacija:
Novi trg 4 (5. nadstropje)
Povezave:
Oznake:
06192 (ARRS)
0000-0001-6718-1860 (ORCID)
48361826200 (Scopus)
Raziskovalna dejavnost

Silvo Torkar (1. 10. 1954) je raziskovalec v Etimološko-onomastični sekciji, posveča se vprašanjem slovenskega in slovanskega diahronega imenoslovja in vprašanjem zgodovinskega domoznanstva Baške doline in Tolminske. Je član Komisije za slovansko onomastiko pri Mednarodnem slavističnem komiteju, član recenzentskega sveta revije Voprosy onomastiki (Jekaterinburg) in član znanstvenih svetov revij Slavia Occidentalis (Poznanj), Translatorica&Translata T&T (Lodž) in Prace Językoznawcze (Olsztyn).

Raziskovalna področja

 • onomastika
 • slovenščina
 • slovanski jeziki

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2012­: znanstveni sodelavec na ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2011: doktorat na temo Tvorba slovenskih zemljepisnih imen iz slovanskih antroponimov: identifikacija, rekonstrukcija in standardizacija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 2004: magisterij na temo Zgodovinska antroponimija vzhodne Tolminske na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 1978: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (A ­– ruski jezik s književnostjo, B ­ – sociologija)
 • 1973: matura na Gimnaziji Tolmin

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije
Zaposlitve

 • 1990­–: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 1985–1989: Iskra Avtomatika
 • 1981–1984: TV Ljubljana
 • 1979–1980 Interexport

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2017–: član uredniškega sveta spletnega Novega etimološkega slovarja slovenskega jezika Metke Furlan
 • 2017–: član znanstvenih svetov revij Translatorica & Translata in Prace Językoznawcze
 • 2016–: član znanstvenega sveta revije Slavia Occidentalis
 • 2015–: član recenzentskega sveta revije Voprosy onomastiki
 • 2003–­: član Komisije za slovansko onomastiko pri Mednarodnem slavističnem komiteju

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2017: uredništvo zbornika Ob jubileju Ljubov Viktorovne Kurkine (= Jezikoslovni zapiski 23/2) (skupaj z Metko Furlan in Petrom Weissom)
 • 2015: uredništvo tematske številke revije Linguistica: Slovanski jeziki v stiku z neslovanskimi: diahroni onomastični pogled
 • 2007: uredništvo Merkujevega zbornika (= Jezikoslovni zapiski 13/1­2) (skupaj z Metko Furlan in Janezom Kebrom)
 • 2006: uredništvo Pavle Merkù, Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu (skupaj z Metko Furlan)
 • 2006: uredništvo Baškega zbornika (skupaj s Karlo Kofol)
 • 1994: uredništvo tematske številke revije Kronika: Prispevki za zgodovino Tolminskega (skupaj z Janezom Cvirnom)
 • 1984–1985: desetmesečna štipendija ZAMTES za študij gruzinskega jezika, literature in kulture na Tbilisijski univerzi
Izbrani projekti

Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Naravna in kulturna dediščina (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Leksikologija H353 • Zgodovina jezika H355 • Imenoslovje H370 

Ključne besede

jezikoslovje • imenoslovje • slovaropisje • slavistika 

Priznanja in nagrade

Prešernova nagrada za študente Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1978)