Znanstveni sodelavec, docent, raziskovalec v Leksikološki in Pravopisni sekciji

E-naslov:
Lokacija:
Novi trg 4 (1. nadstropje)
Povezave:
Oznake:
34174 (ARRS)
0000-0003-4635-9273 (ORCID)
24778816600 (Scopus)
Raziskovalna dejavnost

Mladen Uhlik (8. 5. 1977) se v raziskovalnem delu ukvarja predvsem s kontrastivno analizo slovanskih jezikov (slovenščine, ruščine in južnoslovanskih jezikov). Na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša kot znanstveni sodelavec sodeluje z Leksikološko sekcijo in Pravopisno komisijo. Je urednik štirih mednarodnih znanstvenih revij: Philological studies (2014–), Književni jezik (2017–), Rhema. Rema (2017–), Vestnik Moskovskogo universiteta: naučnyj žurnal. Serija 9, Filologija (2018–) in član uredniškega odbora referenčne mednarodne enciklopedije Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics (Brill). Na Oddelku za slavistiko FF UL vodi Katedro za rusko jezik in poučuje pet predmetov, povezanih z rusko slovnico: Fonetiko in fonologijo, Morfologijo samostalnika, Morfologijo glagola, Sintakso in Izbrana poglavja iz ruskega jezikoslovja.

Raziskovalna področja

 • kontrastivno jezikoslovje
 • slovanski jeziki: ruščina, južnoslovanski jeziki
 • skladnja
 • pomenoslovje
 • leksikologija
 • leksikografija

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2021: znanstveni sodelavec na ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2019–2020: gostujoči profesor na Inštitutu za slavistiko, Univerza Karla Franca v Gradcu, Avstrija
 • 2015: docent za ruski jezik in rusko jezikoslovje na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 • 2014: doktorat na temo Začetki socialne lingvistike v Sovjetski zvezi v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja na fakulteti za podiplomske študije Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana
 • 2007–2008, 2011–2012: izobraževanje na Oddelku za slavistiko Univerze v Lozani, Švica
 • 2003: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (A – Ruski jezik s književnostjo, B – Francoski jezik s književnostjo
 • 1998: matura, Gimnazija Poljane, Ljubljana

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve:

 • 2021–: dopolnilna zaposlitev, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2019–2020: Inštitut za slavistiko, Univerza Karla Franca v Gradcu, Avstrija
 • 2010–: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • 2008–2009: Gimnazija Škofja Loka, Škofja Loka

 

Vodstvene funkcije:

 • 2014–: vodja Katedre za ruski jezik na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 • 2016–2018: koordinator bilateralnega projekta Erasmus +, Mednarodna kreditna mobilnost, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za slavistiko Ruske akademije znanosti
 • 2018–2021: koordinator bilateralnega projekta Erasmus +, Mednarodna kreditna mobilnost, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za slavistiko Ruske akademije znanosti
 • 2019–2022: koordinator bilateralnega projekta Erasmus +, Mednarodna kreditna mobilnost, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in Univerza High School of Economics Moscow

 

Mentorstvo:

 • somentorstvo pri doktorski disertaciji: Barbara Kopač (doktorandka), Katja Kitanovska (doktorandka)
 • mentorstvo (ali somentorstvo) pri magistrskih nalogah: Hrovatin Sara, Rok Mrvič, Petra Nedelko, Katarina Gomboc, Ana Dvoraček, Marko Hrovat, Mihela Božič, Nika Grizila, Matej Tratnik, Eva Ferme, Nastja Klajnšek, Matej Križanec, Urška Potočnik

 

Drugo: gostujoča in vabljena predavanja:

 • Moskva (2015, 2016, 2018, 2019), Beograd (2018) , Potsdam (2019), Tübingen (2019), Sankt Peterburg (2017, 2021)

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2021–: član Akademskega zbora Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 • 2014–: Vodja Katedre za ruski jezik Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 • 2014–: član uredniškega odbora mednarodne revije Philological studies
 • 2017–: član uredniškega odbora mednarodne revije Književni jezik
 • 2017–: član uredniškega odbora mednarodne revije Rhema. Rema
 • 2018–: član uredniškega odbora mednarodne revije Vestnik Moskovskogo universiteta : naučnyj žurnal. Serija 9, Filologija
 • 2021–: član uredniškega odbora mednarodne enciklopedije Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics (Brill)

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2007–2008: Štipendija Švicarske konfederacije na Univerzi v Lozani
 • 2018: prispevek v vodilni ruski reviji Voprosy jazykoznaija (soavtorstvo z Andrejo Žele)
 • 2020: avtor gesla v Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics (soavtorstvo z Ekaterino Rakhilino)
 • 2022: avtor gesla v Cambridge Handbook of Slavic Languages (soavtorstvo z Dankom Šipko)

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352 • Leksikologija H353 • Baltski in slovanski jeziki in književnosti H590 • Ruski jezik in književnost H595 

Ključne besede

skladnja • pomenoslovje • slovanski jeziki • leksikologija