Znanstveni sodelavec, raziskovalec pri pripravi Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja

Telefon:
+386 1 200 60 06
E-naslov:
Lokacija:
Wolfova 8
Povezave:
Oznake:
32210 (ARRS)
0000-0002-4925-4197 (ORCID)
55786431600 (Scopus)
Raziskovalna dejavnost

Metod Čepar (17.10. 1985) je raziskovalec v Sekciji za zgodovino slovenskega jezika Inštituta Frana Ramovša za slovenski jezik. V raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z zgodovinskim oblikoslovjem in je sodelavec pri izdelavi Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Je tudi strokovnjak za slovaški in bolgarski jezik.

Raziskovalna področja

  • zgodovinsko slovaropisje
  • leksikologija
  • zgodovinsko jezikoslovje
  • zgodovinsko oblikoslovje

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

  • 2017: znanstveni sodelavec na ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
  • 2013: doktorat znanosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na temo Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja
  • 2009: diploma iz slovaškega jezika in književnosti ter primerjalnega slovanskega jezikoslovja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
  • 2004: matura na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve:

  • 2009–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

  • 2010: dopisni član bolgarske akademije znanosti in umetnosti (BANI – bălgarskata akademija na nauki i izkustva) zaradi svojega prispevka pri širjenju poznavanja bolgarske kulture in literature v tujini

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Leksikologija H353 • Zgodovina jezika H355 • Imenoslovje H370 • Primerjalno jezikoslovje H380 

Ključne besede

zgodovinsko jezikoslovje • slovaropisje • zgodovinsko oblikoslovjeika