Raziskovalka v Terminološki sekciji

Raziskovalna dejavnost

Posveča se problemom slovenske leksikologije, terminologije in terminografije. Od leta 1974 do 1991 je sodelovala pri nadaljevanju in dokončanju štirih knjig Slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki so izhajale v letih 1975, 1979, 1985 in 1991. Od 1991 se ukvarja s slovensko terminologijo in terminološkimi slovarji.

Izbrane publikacije
  1. MUCCI, Carlo, HUMAR, Marjeta. Slovensko-italijanski in italijansko-slovenski slovar elektronike, elektrotehnike in telekomunikacij = Dizionario sloveno-italiano e italiano-sloveno di elettronica, elettrotecnica e telecomunicazioni. Trst: Mladika, 2010. 535 str. ISBN 978-88-7342-150-4. [COBISS.SI-ID 4125676]  
  2. SUŠEC MICHIELI, Barbara, HUMAR, Marjeta, PODBEVŠEK, Katarina, LOKAR, Slavka, MAJARON, Edi, MOLKA, Viktor, MODER, Janko, HERZOG, Miran, KOCJANČIČ, Ana, ŽAGAR, Mojca, SUŠEC MICHIELI, Barbara (ur.), HUMAR, Marjeta (ur.), PODBEVŠEK, Katarina (ur.). Gledališki terminološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC, 2007. 271 str. ISBN 978-961-254-032-6. [COBISS.SI-ID 236389376]
  3. HUMAR, Marjeta. Protipomenskost v terminologiji. V: OREL, Irena (ur.). Razvoj slovenskega strokovnega jezika : povzetki predavanj : summaries : rezjume dokladov : mednarodni znanstveni simpozij, Ljubljana 17.–19. november (Obdobja, Metode in zvrsti, 24). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2005, str. 17. [COBISS.SI-ID 24434477]
  4. MLAČ, Bine, HUMAR, Marjeta, KLINAR, Stanko, LESKOŠEK, Bojan, POLLAK, Bojan, SAVENC, Franci, ŠEGULA, Pavle, VENGUST, Albin, ZUPET, Stanislav Bojan. Planinski terminološki slovar : slovensko-angleško-nemško-francosko-italijanski slovar planinskega, alpinističnega, plezalskega izrazja, (Zbirka Slovarji). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002. 455 str., ilustr. ISBN 961-6358-68-5. [COBISS.SI-ID 120767488]
  5. AHLIN, Martin, BOKAL, Ljudmila, GLOŽANČEV, Alenka, HAJNŠEK-HOLZ, Milena, HUMAR, Marjeta, KEBER, Janez, KOSTANJEVEC, Polona, KOŠMRLJ-LEVAČIČ, Borislava, LAZAR, Branka, MÜLLER, Jakob, NOVAK, France, PRAZNIK, Zvonka, SNOJ, Jerica, ŠIRCELJ-ŽNIDARŠIČ, Ivanka, TAVZES, Cvetana, VOJNOVIČ, Nastja, JANEŽIČ, Marija, JENČIČ, Jela, KOROŠEC, Tomo, LEDER, Zvonka, MAJDIČ, Viktor, MEZE, Joža, SILVESTER, Marta, VIDOVIČ-MUHA, Ada, KOZLEVČAR, Ivanka, JAKOPIN, Primož, BAJEC, Anton (ur.). Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS, 2000. XLVI, 1714 str. ISBN 86-341-1111-3. [COBISS.SI-ID 105905664]
  6. HUMAR, Marjeta. Papirniški terminološki slovar. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 1996. 353 str. ISBN 961-6182-20-X. [COBISS.SI-ID 62840576]
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojena 11. 2. 1946 v Kamniku.

Diplomirala je na Oddelku za slovanske jezike in Oddelku za primerjalno književnost Filozofske fakultete v Ljubljani.

V letih 1969–1974 je bila zaposlena na Osnovni šoli Frana Albrehta v Kamniku kot učiteljica slovenskega jezika, od leta 1974 do upokojitve leta 2006 je bila redno zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Leksikologija H353 

Ključne besede

slovaropisje • terminologija • terminografija • antonimija • slovenski jezik 

Priznanja in nagrade

Zlato priznanje občine Kamnik za leto 2008