Raziskovalka pri Novem slovarju slovenskega jezika

Telefon:
01 470 61 66
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Posveča se raziskovanju normativnosti v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku.

Od oktobra 2017 kot mlada raziskovalka sodeluje pri pripravi Novega slovarja slovenskega jezika.

Izbrane publikacije

1. ČERNIVEC, Manca: Modeli pouka slovenskega jezika kot prvega/maternega v slovenskih gimnazijah. Magistrsko delo. Ljubljana, 2017.

2. ČERNIVEC, Manca: Lastnosti leksike s področja kolesarstva. Diplomsko delo. Ljubljana, 2014.

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojena 8. 6. 1991 v Kranju.

Na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je leta 2014 diplomirala z naslovom Lastnosti leksike s področja kolesarstva in leta 2017 magistrirala z naslovom Modeli pouka slovenskega jezika kot prvega/maternega v slovenskih gimnazijah. Študij nadaljuje kot doktorska študentka Podiplomske šole ZRC SAZU.

Od oktobra 2017 je zaposlena kot mlada raziskovalka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352 • Leksikologija H353 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 

Ključne besede

leksikologija • leksikografija • normativnost