Manca Černivec

Asistentka, mlada raziskovalka, raziskovalka pri projektu priprave novih pravopisnih pravil Pravopis 8.0 in pravopisnega slovarja ePravopis+386 1 470 61 66

manca.cernivec@zrc-sazu.si

Novi trg 4 (5. nadstropje)Oznake
50582 (ARRS)

Manca Černivec (8. 6. 1991) je mlada raziskovalka v Pravopisni sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Sodeluje pri pripravi novih pravopisnih pravil (Pravopis 8.0) in rastočega pravopisnega slovarja (ePravopis 2014–). Pri raziskovalnem delu se posveča raziskovanju normativnosti v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku.

Raziskovalna področja

 • leksikologija
 • slovaropisje
 • normativistika
 • pravopis

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2017: bolonjski magisterij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (slovenistika)
 • 2014: bolonjska diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (slovenistika)
 • 2010: matura na Gimnaziji Šentvid

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve:

 • 2017–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
 • 2017–: honorarna zaposlitev na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • 2016–2017: jezikovna asistentka za poučevanje slovenščine v Celovcu (HAK für Berufstätige in BAfEP Kärnten)

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2019: štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca
Štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca (2019)
Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Leksikologija H353
Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360

Ključne besede
leksikologija
slovaropisje
normativnost
pravopis