Raziskovalna dejavnost

Računalniška podpora in jezikovne tehnologije.

 

Izbrane publikacije
  1. VIČIČ, Jernej, BRODNIK, Andrej. Multiple-cloud platform monitoring. Elektrotehniški vestnik online, ISSN 2232-3236. [Spletna izd.], 2014, vol. 81, no. 3, str. 94-100, graf. prikazi. http://ev.fe.uni-lj.si/3-2014/Vicic.pdf. [COBISS.SI-ID37581101], [SNIPScopus do 21. 10. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0] 
  2. VIČIČ, Jernej, BRODNIK, Andrej. Parse tree based machine translation for less-used languages. Metodološki zvezki, ISSN 1854-0023. [Tiskana izd.], 2008, vol. 5, no. 1, str. 65-81, ilustr. http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pub/mz/mz5.1/vicic.pdf. [COBISS.SI-ID 2818007
  3. VIČIČ, Jernej. A fast implementation of rules based machine translation systems for similar natural languages. Informatica, ISSN 0350-5596, 2013, vol. 37, no. 4, str. 455-456. [COBISS.SI-ID 1536159172], [SNIPScopus do 24. 3. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0] 
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Jernej Vičič, letnik 1975, je študiral računalništvo in informatiko na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo, študij pa dokončal na novoustanovljeni Fakulteti za računalništvo in informatiko. Leta 1999 je diplomiral (naslov diplomske naloge: Napredne grafične metode), leta 2002 pa magistriral na  isti fakulteti (magistrsko delo z naslovom: Avtomatsko prevajanje iz slovenskega v angleški jezik na osnovi statističnega strojnega prevajanja). Pod mentorstvom prof. Saša Divjaka in somentorstvom dr. Tomaža Erjavca so bile njegove raziskave usmerjene v preučevanje metod in algoritmov statističnega strojnega prevajanja naravnih jezikov. Po zaključku magistrskega študija nadaljuje raziskovanje na istem področju.

Ukvarja se predvsem z usposabljanjem računalnikov za prevajanje naravnih jezikov, osredotoča pa se na prevode sorodnih jezikov. Tema doktorske disertacije, ki jo je zagovarjal leta 2012 je Tehnologija hitrih postavitev prevajalnih sistemov na osnovi pravil za sorodne jezike.

Raziskovalna področja

Računalništvo P170 • Informatika P175 

Ključne besede

jezikovne tehnologije • strojno prevajanje