Head of the Lexicological Section and researcher on the project the New Dictionary of the Slovenian Language (Novi slovar slovenskega jezika)

Phone:
01 470 61 71
E-mail:
Research interests

His research focuses on Slovenian dialects in Italy, particularly in Venetian Slovenia and Resia, both from the perspective of grammatical and lexicographic descriptions and the perspective of ethnolinguistic vitality and language contact.

Selected publications
  • JEŽOVNIK, Janoš: Angeli in Ognjenci: Narečna poezija Renata Quaglie v prevodih Marka Kravosa. *Jezik in slovstvo* 61/2 (2016). 59–77.
  • JEŽOVNIK, Janoš: Vezni naklon v rezijanščini. In: ZULJAN KUMAR, Danila (ed.), DOBROVOLJC, Helena (ed.): *Zbornik prispevkov s simpozija Škrabčevi dnevi 8*. Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici, 2015. 63–83.
  • JEŽOVNIK, Janoš: Izvor poimenovanj za orodja in hišne pripomočke v terskem narečju. *Jezikoslovni zapiski* 20/2 (2014). 37-52.
  • JEŽOVNIK, Janoš: Glagolski sistem krajevnega govora Šoštanja. MA thesis. Ljubljana, 2013.
  • JEŽOVNIK, Janoš: Narečna poezija Renata Quaglie v prevodih Marka Kravosa. MA thesis. Ljubljana, 2012.
All publications (COBISS) >>
Curriculum Vitae

Born: 4 December 1987 in Ljubljana.

2013: graduated from the Faculty of Arts, University of Ljubljana, with degrees in the Slovenian language and literature and in comparative literature and literary theory. He continues his studies as a PhD student of Slovenian studies at the same faculty.

Since November 2014: employed at the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language of the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts.

Research areas

Linguistics H350 • Lexicology H353 • History of language H355 • Comparative linguistics H380 • Dialectology H401 

Keywords

dialektologija • jeziki v stiku • leksikologija 

Recognitions & awards

Nagrada Slovenskega raziskovalnega inštituta za diplomsko delo • Štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca (2015)