Raziskovalka pri pripravi Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja

Telefon:
01 200 60 02
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Posveča se raziskovanju biblijske frazeologije v besedilih 16. stoletja.

Od novembra 2018 kot mlada raziskovalka sodeluje pri pripravi Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja.

Izbrane publikacije
  • TRIVUNOVIĆ, Eva: Analiza rokopisov o Antikristu: Antichrsta Shiullenie ali Lebn Antechrista (1767) in Shiulenje, regierenga inu smert Antikrista (1790). Magistrsko delo. Ljubljana, 2017.
  • TRIVUNOVIĆ, Eva: Primerjava glasoslovja v rokopisih o Antikristu. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.), OGRIN, Matija (ur.), PERENIČ, Urška (ur.). Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Obdobja, 36), 2017. 311–319.
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rodila se je 6. 3. 1993 v Postojni.

Leta 2014 je diplomirala na Oddelku za slovenistiko ljubljanske Filozofske fakultete. Leta 2017 je na istem oddelku magistrirala z magistrskim delom z naslovom: Analiza rokopisov o Antikristu: Antichrsta Shiullenie ali Lebn Antechrista (1767) in Shiulenje, regierenga inu smert Antikrista (1790). Študij nadaljuje kot doktorska študentka Podiplomske šole ZRC SAZU.

Od novembra 2018 je zaposlena kot mlada raziskovalka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Zgodovina jezika H355 

Ključne besede

zgodovina slovenskega jezika • slovenski knjižni jezik 16. stoletja • frazeologija