Asistentka, mlada raziskovalka, raziskovalka pri pripravi Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja

Telefon:
+386 1 200 60 02
E-naslov:
Lokacija:
Wolfova ulica 8 (2. nadstropje)
Oznake:
52018 (ARRS)
0000-0002-9136-519X (ORCID)
57213268105 (Scopus)
Raziskovalna dejavnost

Eva Trivunović (6. 3. 1993) je mlada raziskovalka v Sekciji za zgodovino slovenskega jezika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. V raziskovalnem delu se ukvarja predvsem s slovenskim knjižnim jezikom 16. stoletja ter diahronim raziskovanjem frazemov in njihovo slovarsko obravnavo. Je sodelavka pri Slovarju slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja.

Raziskovalna področja

  • frazeologija
  • zgodovinska leksikologija
  • zgodovinsko slovaropisje
  • slovenski knjižni jezik 16. stoletja

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

  • 2017: bolonjski magisterij iz slovenistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
  • 2014: bolonjska diploma iz slovenistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
  • 2011: matura na Šolskem centru Srečka Kosovela Sežana

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve:

  • 2018–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
  • 2018: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Leksikologija H353 • Zgodovina jezika H355 

Ključne besede

zgodovina slovenskega knjižnega jezika • zgodovinsko jezikoslovje • zgodovinsko slovaropisje (16. stoletje) • zgodovinska frazeologija