Znanstveni sodelavec, raziskovalec pri pripravi eSSKJ – Slovarja slovenskega knjižnega jezika in Sprotnega slovarja slovenskega jezika

Telefon:
+386 1 470 61 84
E-naslov:
Lokacija:
Novi trg 4 (1. nadstropje)
Povezave:
Oznake:
34596 (ARRS)
0000-0002-2276-1156 (ORCID)
56786580000 (Scopus)
Raziskovalna dejavnost

Domen Krvina (24. 7. 1986) je znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša in raziskovalec v Leksikološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Pri raziskovalnem delu se ob leksikologiji in leksikografiji ukvarja predvsem s skladnjo in aspektologijo. Je sodelavec pri eSSKJ – Slovarju slovenskega knjižnega jezika in urednik Sprotnega slovarja slovenskega jezika. Poleg jezikoslovja je ljubitelj naravoslovja, zlasti meteorologije, in (vojne) zgodovine.

Raziskovalna področja

 • skladnja
 • aspektologija
 • slovanski jeziki: poljščina, ruščina
 • leksikologija in leksikografija

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2019: v zimskem semestru gostujoči predavatelj na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 2016: znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2015: doktorat na temo Glagolski vid v sodobni slovenščini na Filozofski fakulteti v Ljubljani
 • 2011: diploma na Filozofski fakulteti v Ljubljani (poljski jezik in književnost, ruski jezik in književnost)
 • 2005: matura na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve:

 • 2011–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
 • 2019–2020: honorarna zaposlitev na Filozofski fakulteti v Ljubljani

 

Vodstvene funkcije:

 • 2014–: urednik in vodja dela pri Sprotnem slovarju slovenskega jezika

 

Mentorstvo:

 • uvajanje novih sodelavcev: Manca Černivec, Dejan Gabrovšek
 • somentorstvo pri doktorski disertaciji: Dejan Gabrovšek

 

Drugo:

 • gostovanja in bilaterala: Sankt Peterburg (2016), Beograd (2018, 2019)

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • član ožjega programskega odbora konference Slavic Linguistic Society (Ljubljana 2017)

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2012, 2014: štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca
 • 2011: Svečana rektorjeva listina za izjemen uspeh na dodiplomskem študiju

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352 • Leksikologija H353 • Primerjalno jezikoslovje H380 • Baltski in slovanski jeziki in književnosti H590 

Ključne besede

skladnja • aspektologija • pomenoslovje • slovaropisje • slovanski jeziki 

Priznanja in nagrade

Štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca (2012, 2014) • Svečana rektorjeva listina za izjemen uspeh na dodiplomskem študiju (2011)