Skip to main content
Dr. Domen Krvina

Znanstveni sodelavec, raziskovalec pri pripravi eSSKJ; Slovarja slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja, in Sprotnega slovarja slovenskega jezika+386 1 470 61 84

domen.krvina@zrc-sazu.si

Novi trg 4 (1. nadstropje)Oznake
34596 (ARRS)

Domen Krvina (24. 7. 1986) je znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša in raziskovalec v Leksikološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Pri raziskovalnem delu se ob leksikologiji in leksikografiji ukvarja predvsem s skladnjo in aspektologijo. Je sodelavec pri eSSKJ – Slovarju slovenskega knjižnega jezika in urednik Sprotnega slovarja slovenskega jezika. Poleg jezikoslovja je ljubitelj naravoslovja, zlasti meteorologije, in (vojne) zgodovine.

Raziskovalna področja

 • skladnja
 • aspektologija
 • slovanski jeziki: poljščina, ruščina
 • leksikologija in leksikografija

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2019: v zimskem semestru gostujoči predavatelj na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 2016: znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2015: doktorat na temo Glagolski vid v sodobni slovenščini na Filozofski fakulteti v Ljubljani
 • 2011: diploma na Filozofski fakulteti v Ljubljani (poljski jezik in književnost, ruski jezik in književnost)
 • 2005: matura na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve:

 • 2011–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
 • 2019–2020: honorarna zaposlitev na Filozofski fakulteti v Ljubljani

 

Vodstvene funkcije:

 • 2014–: urednik in vodja dela pri Sprotnem slovarju slovenskega jezika

 

Mentorstvo:

 • uvajanje novih sodelavcev: Manca Černivec, Dejan Gabrovšek
 • somentorstvo pri doktorski disertaciji: Dejan Gabrovšek

 

Drugo:

 • gostovanja in bilaterala: Sankt Peterburg (2016), Beograd (2018, 2019)

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • član ožjega programskega odbora konference Slavic Linguistic Society (Ljubljana 2017)

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2012, 2014: štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca
 • 2011: Svečana rektorjeva listina za izjemen uspeh na dodiplomskem študiju
Štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca (2012, 2014)
Svečana rektorjeva listina za izjemen uspeh na dodiplomskem študiju (2011)
Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352
Leksikologija H353
Primerjalno jezikoslovje H380
Baltski in slovanski jeziki in književnosti H590

Ključne besede
skladnja
aspektologija
pomenoslovje
slovaropisje
slovanski jeziki