Raziskovalec pri Novem slovarju slovenskega jezika

Telefon:
01 470 61 84
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Posveča se problematiki vidskosti v slovenščini in slovanskih jezikih nasploh. Zanima ga zlasti, kako skladenjsko-pomenske okoliščine in vezljivost vplivajo na izbor vidske vrednosti in kako s tem povezane ugotovitve z ustreznimi kvalifikatorji prikazati v različnih slovarjih.

Sodeloval je pri zaključni fazi Slovarja novejšega besedja slovenskega jezika (SNB) in pri izdelavi Slovarja slovenskega knjižnega jezika; druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja (SSKJ2). Izdeluje tudi Sprotni slovar slovenskega jezika (SSSJ).

Izbrane publikacije
  • KRVINA, Domen, 2011: Glagolski vid in njegova uporaba na primeru ponavljalnosti (iterativnosti) v ruščini in poljščini v primerjavi s slovenščino. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah - Maribor, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 22). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2011, str. 237–240.
  • KRVINA, Domen, 2013: Uslovarjenje novejšega besedja v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika: problematika zgledov. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah - Nova Gorica, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 24). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2013, str. 121–123.
  • KRVINA, Domen, 2013: Upotreblenie vida glagola v značenii povtorjaemosti i nastojaščego istoričeskogo v russkom i pol'skom jazykah v sravnenii so slovenskim. V: STEPANENKO, V. A. (ur.). Sbornik materialov. Moskva: Institut russkogo jazyka i kul'tury MGU imeni M. V. Lomonosova, 2013, str. 95–102.
  • KRVINA, Domen, 2014: Problematika zgledov v novem slovarju slovenskega jezika (med čim večjo avtentičnostjo in leksikografsko učinkovitostjo). V: GRAHEK, Irena (ur.), BERGOČ, Simona (ur.). Novi slovar za 21. stoletje : e-zbornik s Posveta o novem slovarju slovenskega jezika na Ministrstvu za kulturo, 12. februar 2014. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo, 2014.
Življenjepis

Rojen 24. 7. 1986 v Kranju.

Leta 2011 je Oddelku za slavistiko ljubljanske Filozofske fakultete diplomiral iz Ruskega jezika s književnostjo in Poljskega jezika s književnostjo. Študij nadaljuje na Oddelku za slovenistiko ljubljanske Filozofske fakultete (doktorski študij Humanistika in družboslovje – slovenistika).

Od leta 2011 je zaposlen na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352 • Leksikologija H353 • Primerjalno jezikoslovje H380 • Ruski jezik in književnost H595 

Ključne besede

aspektologija • vidskost • slovaropisje • rusistika • polonistika