Asistent, mladi raziskovalec, raziskovalec pri pripravi eSSKJ, Slovarja slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja

Telefon:
+386 1 4706 165
E-naslov:
Lokacija:
Novi trg 4 (1. nadstropje)
Povezave:
Oznake:
53502 (ARRS)
0000-0002-4995-1814 (ORCID)
57205363985 (Scopus)
Raziskovalna dejavnost

Dejan Gabrovšek (22. 2. 1994) je mladi raziskovalec v Leksikološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. V raziskovalnem delu se ukvarja predvsem s skladnjo slovenske večstavčne povedi in z obravnavo in uslovarjanjem vezniške besede. Je sodelavec pri eSSKJ: Slovarju slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja.

Raziskovalna področja

  • skladnja
  • morfologija
  • leksikologija
  • leksikografija

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

  • 2019: bolonjski magisterij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (slovenski jezik in književnost, primerjalna književnosti in literarna teorija)
  • 2016: bolonjska diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (slovenski jezik in književnost, primerjalna književnosti in literarna teorija)
  • 2013: matura na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve:

  • 2019–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

  • 2020: Sodelovanje pri Jezikovni svetovalnici

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

  • 2019: štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352 • Leksikologija H353 

Ključne besede

leksikologija • leksikografija • skladnja