Raziskovalka v Leksikološki sekciji

Raziskovalna dejavnost

Glavno področje dela sta slovenska leksikologija in leksikografija. Dela pri nastajajočem slovarju sinonimov slovenskega jezika. Sodelovala je pri izdelavi  4. in 5. knjige Slovarja slovenskega knjižnega jezika in pri izdelavi Slovenskega pravopisa.  Zbrala in obdelala je ljudsko pripovedno izročilo Dobrepolja.

Izbrane publikacije
  1. LAZAR, Branka. Dobrepoljska dolina stoji na jezeru. Založba ZRC, Ljubljana, 2010.
  2. LAZAR, Branka. Ljudsko prozno izročilo Dobrepolja: magistrsko delo. Ljubljana, 2005.
  3. Slovar sinonimov slovenskega jezika: splošna določila in opis zgradbe slovarskih sestavkov z vzorčno predstavitvijo. Založba ZRC, Ljubljana, 2003.
  4. Slovenski pravopis. Založba ZRC SAZU, ZRC SAZU, Ljubljana 2001.
  5. Slovar slovenskega knjižnega jezika V. DZS, Ljubljana 1991.
  6. Slovar slovenskega knjižnega jezika IV. DZS, Ljubljana 1985.
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Leta 1977 je diplomirala na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete v Ljubljani iz slovenskega in ruskega jezika s književnostma.

Na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani je leta 2006 magistrirala s področja slovenske etnologije.

Od leta 1978 je redno zaposlena v Leksikološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Leksikologija H353 • Narodopisje H400 

Ključne besede

slovaropisje • pravopis • sinonimija • narodopisje