Branka Lazar, MA

Researcher in the Lexicological Section

The main area of Branka Lazar’s research is Slovene lexicology and lexicography. She is participating in the preparation of the Dictionary of Slovene Synonyms. She has contributed research for the fourth and fifth volumes of the Dictionary of the Slovenian language and Slovenian Orthography. She has collected and presented the folk narrative tradition of Dobrepolje.

LAZAR, Branka. Dobrepoljska dolina stoji na jezeru: dobrepoljske ljudske pripovedi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 451 pp.

LAZAR, Branka. Ljudsko prozno izročilo Dobrepolja: magistrsko delo. Ljubljana: [B. Lazar], 2005.

AHLIN, Martin, LAZAR, Branka, PRAZNIK, Zvonka, SNOJ, Jerica. Slovar sinonimov slovenskega jezika: splošna določila in opis zgradbe slovarskih sestavkov z vzorčno predstavitvijo. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2003. 46 pp.

TOPORIŠIČ, Jože, AHLIN, Martin, BOKAL, Ljudmila, GLOŽANČEV, Alenka, KEBER, Janez, LAZAR, Branka, PRAZNIK, Zvonka, SNOJ, Jerica, VOJNOVIČ, Nastja, SUHADOLNIK, Stane, WEISS, Peter, NARTNIK, Vlado, TOPORIŠIČ, Jože (ed.), DULAR, Janez (ed.), HAJNŠEK-HOLZ, Milena (ed.), JAKOPIN, Franc (ed.), MODER, Janko (ed.). Slovenski pravopis. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001. XV, 1805 pp.

Slovar slovenskega knjižnega jezika V. DZS, Ljubljana 1991.

Slovar slovenskega knjižnega jezika IV. DZS, Ljubljana 1985.

1977: graduated (BA Hons.) from the Department of Slavic Languages and Literatures, Faculty of Arts, University of Ljubljana, in Slovene and Russian languages and literatures. 

2006: completed Masters Studies in the area of Slovene ethnology in the Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Ljubljana.

Since 1978: employed (tenure) in the Lexicological Section, at the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, ZRC SAZU.

Research areas
Linguistics H350
Lexicology H353
Folklore H400

Keywords
lexicography
folklore
synonymy
orthography