Raziskovalec pri izdelavi Slovarja slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja

Telefon:
01 470 61 79
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Posveča se vprašanjem sodobne leksikologije in leksikografije.

Sodeluje pri pripravi Novega slovarja slovenskega jezika, sodeloval je pri pripravi 2. izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika in Slovarja novejšega besedja slovenskega jezika.

Načrtuje in vzdržuje slovarske podatkovne baze.

Izbrane publikacije

PERDIH, Andrej. Splošni razlagalni slovarji slovanskih jezikov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 205 str.

PERDIH, Andrej, SNOJ, Marko. SSKJ2. Slavia Centralis, 2015, 8/1, str.5–15.

AHAČIČ, Kozma, LEDINEK, Nina, PERDIH, Andrej. Fran: the next generation Slovenian dictionary portal. V: GAJDOŠOVÁ, Katarína (ur.), ŽÁKOVÁ, Adriána (ur.). Natural language processing, corpus linguistics, lexicography : proceedings, Eighth International Conference, Bratislava, Slovakia, 21-22 October 2015. Bratislava: RAM-Verlag, 2015, str. 9–16.

PERDIH, Andrej. Optimizacija izdelave slovarja: možnosti uporabe obstoječih slovarskih podatkov. V: SMOLEJ, Mojca (ur.). Slovnica in slovar - aktualni jezikovni opis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, del 2, str. 561–567.

GLIHA KOMAC, Nataša (urednik), JAKOP, Nataša (urednik), KERN, Boris (urednik), KLEMENČIČ, Simona (urednik), KRVINA, Domen (urednik), LEDINEK, Nina (urednik), MICHELIZZA, Mija (urednik), MIRTIČ, Tanja (urednik), PERDIH, Andrej (urednik), PETRIC, Špela (urednik), SNOJ, Marko (urednik), ŽELE, Andreja (urednik). Slovar slovenskega knjižnega jezika : SSKJ. 2., dopolnjena in deloma prenovljena izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 2 zv.

BIZJAK KONČAR, Aleksandra (avtor, urednik), SNOJ, Marko (avtor, urednik), GLOŽANČEV, Alenka, KERN, Boris, KOSTANJEVEC, Polona, KRVINA, Domen, LEDINEK, Nina, MICHELIZZA, Mija, PERDIH, Andrej, PETRIC, Špela, ŠIRCELJ-ŽNIDARŠIČ, Ivanka, ŽELE, Andreja, MIRTIČ, Tanja, GLIHA KOMAC, Nataša, KLEMENČIČ, Simona. Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, (Zbirka Slovarji). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. 407 str.

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojen 30. 10. 1980 v Kranju.

Leta 2001 se je udeležil poletne šole češkega jezika na Masarykovi univerzi v Brnu.

Leta 2004 se je udeležil poletne šole litovskega jezika na Univerzi v Klaipedi.

V letih 2004 in 2005 se je študijsko izpopolnjeval na Češkem na Masarykovi univerzi v Brnu in Karlovi univerzi v Pragi.

Leta 2007 je na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje ter na Oddelku za slavistiko diplomiral iz Primerjalnega jezikoslovja in Primerjalnega slovanskega jezikoslovja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Od leta 2008 je zaposlen na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Leta 2013 je zaključil doktorski študij z zagovorom disertacije Tipologija slovanskih enojezičnih slovarjev.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352 • Leksikologija H353 • Baltski in slovanski jeziki in književnosti H590 

Ključne besede

leksikologija • leksikografija • slovar 

Priznanja in nagrade

Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani, 2003