Znanstveni sodelavec, raziskovalec pri pripravi eSSKJ

Telefon:
+ 386 1 470 61 79
E-naslov:
Lokacija:
Novi trg 4 (1. nadstropje)
Povezave:
Oznake:
30798 (ARRS)
0000-0002-2248-9666 (ORCID)
55786614000 (Scopus)
Raziskovalna dejavnost

Andrej Perdih (30. 10. 1980) je raziskovalec v Leksikološki sekciji. Posveča se vprašanjem sodobne leksikologije in leksikografije na področju slovenskega knjižnega jezika. Načrtuje in vzdržuje slovarske podatkovne baze, vodi vsebinske, vizualne in tehnične procese v procesu objavljanja slovarjev na slovarskem portalu Fran. Sodeluje pri eSSKJ – Slovarju slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja, portalu Fran in projektu Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika. Je urednik zbirke Rastoči slovarji in sodelavec pri Jezikovnotehnološkem raziskovalnem centru na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Je član komisije za leksikologijo in leksikografijo pri Mednarodnem slavističnem komiteju.

Raziskovalna področja

● leksikografija

● leksikologija

● sodobni slovenski knjižni jezik

● korpusno jezikoslovje

● jezikovne tehnologije

● semantika

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

● 2017–: znanstveni sodelavec na ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

● 2013: doktorat na temo Tipologija slovanskih enojezičnih slovarjev, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

● 2007: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (primerjalno slovansko jezikoslovje, primerjalno jezikoslovje)

● 1999: matura na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve:

● 2008–: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

 

Vodstvene funkcije:

● 2017–: koordinator jezikovnih tehnologov pri projektu Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika

● 2016–: eden od glavnih urednikov eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika

● 2016–: urednik zbirke Rastoči slovarji

● 2015–2016: vodenje Leksikološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

● 2018–: Komisija za leksikologijo in leksikografijo pri Mednarodnem slavističnem komiteju

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

● 2010, 2009, 2005: štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca

● 2003: Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani za raziskovalno delo

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352 • Leksikologija H353 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 • Baltski in slovanski jeziki in književnosti H590 

Ključne besede

leksikologija • leksikografija • korpusno jezikoslovje • jezikovne tehnologije 

Priznanja in nagrade

Štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca (2010, 2009, 2005) • Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani za raziskovalno delo (2003)