Skip to main content
Zbrani jezikoslovni spisi 1 & 2


Avtor: France Bezlaj
Leto: 2003


Ob 10. obletnici smrti etimologa in jezikovnega zgodovinarja akademika Franceta Bezlaja (1910–1993) se Etimološko-onomastična sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša s faksimiliranim ponatisom vseh njegovih člankov v Zbranih jezikoslovnih spisih I–II poklanja njegovemu spominu in se v imenu vseh, ki cenijo njegov bogat prispevek k boljšemu spoznavanju slovenskega jezika, zahvaljuje za delo, ki ga je kot vodja Etimološko-onomastične sekcije, kot utemeljitelj in avtor nacionalnega projekta Etimološki slovar slovenskega jezika in kot profesor slovanskega primerjalnega jezikoslovja na ljubljanski Filozofski fakulteti zapustil, da bi se iz njega učili, ga odgovorno nadgrajevali in ohranili za prihodnje rodove.

V Zbranih jezikoslovnih spisih I–II je ponovno objavljenih več kot 184 Bezlajevih prispevkov, ki so razdeljeni v 7 tematskih sklopov. Najobsežnejši Med besedami in imeni tvori prvo knjigo in prinaša jedrni del Bezlajevega opusa z etimološko, leksikološko, onomastično in lingvogenetsko tematiko. S temi prispevki si je vključno s knjigami, med njimi izstopata Etimološki slovar slovenskega jezika I (1976), II (1982), III (1995) in Slovenska vodna imena I–II (1956, 1961), pridobil trajno in visoko mesto med učenjaki slavističnega sveta. Poglavje Iz slovnice združuje članke s področja slovanske slovnice. V poglavju O slovenščini so prispevki, v katerih je France Bezlaj obravnaval posamezna še danes aktualna vprašanja pretežno iz sodobne slovenščine. Med njimi izstopa članek Blišč in beda slovenskega jezika, ki je kot podlistek v letu 1964 izhajal v reviji Tovariš. Sledi poglavje O Etimološkem slovarju slovenskega jezika, ki razkriva Bezlajeve strokovne dileme med željami in realnostjo pri uresničevanju Etimološkega slovarja slovenskega jezika. Obsežno peto poglavje Poročila, recenzije, izjave prikazuje predvsem Bezlajevo bogato recenzijsko delo. Sledijo Portreti in avtoportreti, v katerih so prispevki posvečeni eminentnim slovenskim in slovanskim jezikoslovcem, kot so Fran Miklošič, Fran Ramovš, Max Vasmer, Petar Skok, Václav Machek … Poglavje zaključuje 8 intervjujev, v katerih je France Bezlaj prikazan skozi prizmo drugih. V zadnjem poglavju Dodatek je objavljenih 6 prispevkov, v katerih se čebelarska in narodopisna problematika prepletata z jezikoslovno.

Zbrani jezikoslovni spisi I–II vsebujejo več indeksov in drugih pomagal, ki bralcu omogočajo boljši vpogled v bogato tematiko osrednjega dela.

Delo je namenjeno slovenistom, slavistom, jezikovnim zgodovinarjem in etimologom doma in v tujini, raziskovalcem drugih strok, ki svoje delo dopolnjujejo s kulturnozgodovinsko povednostjo jezika, študentom slavističnih smeri, ob uporabi indeksov pa lahko delo s pridom uporablja vsakdo, ki ga zanimata izvor in etimologija slovenskih besed in imen ali posamezna vprašanja o slovenščini.
Redna cena
39,00 €

Spletna cena
35,10 €


Ključne besede
bibliografije
etimologija
onomastika
primerjalno jezikoslovje
slovanski jeziki
slovenski jezikoslovci
slovenščina
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR