Naslov:
The History of Linguistic Thought and Language Use in 16 th Century Slovenia
Avtor:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

The History of Linguistic Thought and Language Use in 16th Century Slovenia je prvo tovrstno delo, napisano v angleščini in zato dostopno mednarodni javnosti. Najprej z vidika zgodovinske sociolingvistike predstavi pregled nekaterih glavnih tem s področja rabe jezika na Slovenskem v 16. stoletju. Največji del monografije obsega analiza prve slovenske slovnice Adama Bohoriča (1584), ki delo umesti v tedanji evropski slovničarski prostor. Opozarja na štirijezični slovnični dodatek k slovarju Hieronima Megiserja (1592), na slovničarsko dejavnost nemškega šolnika Nikodema Frischlina v Sloveniji, proučuje pa tudi jezikovna vprašanja, s katerimi so se v različnih delih ukvarjali slovenski protestantski pisci.

Založnik

Peter Lang

ISBN

978-363-164-189-7

Specifikacija

trda vezava • 21,6 × 15,2 cm • 329 strani

Cena

67,20 EUR (redna); naprodaj v knjigarni Azil