Title:
The History of Linguistic Thought and Language Use in 16 th Century Slovenia
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

The History of Linguistic Thought and Language Use in 16th Century Slovenia je prvo tovrstno delo, napisano v angleščini in zato dostopno mednarodni javnosti. Najprej z vidika zgodovinske sociolingvistike predstavi pregled nekaterih glavnih tem s področja rabe jezika na Slovenskem v 16. stoletju. Največji del monografije obsega analiza prve slovenske slovnice Adama Bohoriča (1584), ki delo umesti v tedanji evropski slovničarski prostor. Opozarja na štirijezični slovnični dodatek k slovarju Hieronima Megiserja (1592), na slovničarsko dejavnost nemškega šolnika Nikodema Frischlina v Sloveniji, proučuje pa tudi jezikovna vprašanja, s katerimi so se v različnih delih ukvarjali slovenski protestantski pisci.

This book is the first work on this topic to have been published in English and is thus brought before the international public. A preliminary sociolinguistic survey of the major issues concerning language use in 16th century Slovenia is followed by the central section – an analysis of Adam Bohorič’s pioneering grammar of Slovenian (1584) that establishes its position in the framework of contemporary European linguistics. Other subjects include the four-language grammatical appendix to Hieronymus Megiser’s dictionary (1592), the linguistic work of the German writer and teacher Nicodemus Frischlin during his stay in Slovenia, and the language issues addressed in the writings of various Slovenian Protestant writers.

Publishing House

Peter Lang

ISBN

978-363-164-189-7

Specifications

hardback • 21,6 × 15,2 cm • 329 pages

Price

67,20 EUR (Regular); for sale in the bookshop Azil