Naslov:
Terminologija v času globalizacije. Zbornik prispevkov s simpozija Terminologija v času globalizacije, Ljubljana, 5.–6. junij 2003
Terminology at the Time of Globalization. Collected papers from the Scientific Conference Terminology at the Time of Globalization, Ljubljana, 5th–6th June 2003
Uredila:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Zbornik vsebuje 36 prispevkov, ki so jih avtorji predstavili na mednarodnem simpoziju v Ljubljani (5.–6. junija 2003). Sodelovali so strokovnjaki iz Rusije, Hrvaške, Bolgarije, Slovenije, Poljske in Ukrajine. V prispevkih, ki so od leta 2010 objavljeni tudi na spletni strani Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, je prikazano terminološko in terminografsko delo v posameznih državah ter reševanje terminoloških problemov, ki jih povzročata zlasti globalizacija in vključevanje v Evropsko unijo.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6500-51-1

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 374 strani

Cena

14,00 EUR (redna)
9,00 EUR (klubska)