Title:
Terminologija v času globalizacije. Zbornik prispevkov s simpozija Terminologija v času globalizacije, Ljubljana, 5.–6. junij 2003
Terminology at the Time of Globalization. Collected papers from the Scientific Conference Terminology at the Time of Globalization, Ljubljana, 5th–6th June 2003
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Zbornik vsebuje 36 prispevkov, ki so jih avtorji predstavili na mednarodnem simpoziju v Ljubljani (5.–6. junija 2003). Sodelovali so strokovnjaki iz Rusije, Hrvaške, Bolgarije, Slovenije, Poljske in Ukrajine. V prispevkih, ki so od leta 2010 objavljeni tudi na spletni strani Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, je prikazano terminološko in terminografsko delo v posameznih državah ter reševanje terminoloških problemov, ki jih povzročata zlasti globalizacija in vključevanje v Evropsko unijo.

The collection includes 36 contributions presented at the scientific conference Terminology at the Time of Globalization in Ljubljana. Participating were scientists from Russia, Ukraine, Croatia, Bulgaria, Slovenia, and Poland. The aim of the scientific conference was to get acquainted with terminographical and terminological problematics of other Slavic nations and the various ways of solving it. The papers provided a presentation of terminological and terminographical work in the individual countries as well as the solving of terminological problems arising especially from globalization and the integration into the European Union.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6500-51-1

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 374 pages

Price

14,00 EUR (Regular)
9,00 EUR (Club)