Skip to main content
Terminologija in sodobna terminografija


Uredile: Marjeta Humar, Mojca Žagar Karer, Nina Ledinek
Leto: 2009


Monografija vsebuje za objavo predelane in razširjene prispevke, ki so jih kot vabljena predavanja predstavili slovenski in tuji raziskovalci terminologije v okviru Poletne terminološke šole, ki je potekala od 4. do 6. septembra 2008 v Ljubljani. V 31 prispevkih domači in tuji avtorji obravnavajo terminološko in terminografsko problematiko v nekaterih evropskih državah, razvoj slovenske terminologije, terminološko sinonimijo, normiranje terminologije, prevzemanje terminologije, determinologizacijo, terminologije posameznih strokovnih področij, gradnjo računalniških baz podatkov, semantičnih zbirk in korpusov za terminološko delo, luščenje terminologije, urejanje spletnega terminološkega slovarja itd. Monografija tako ponuja vpogled v sodobno terminološko in terminografsko delo, zlasti na Hrvaškem in v Sloveniji.

Prispevki so razporejeni v štiri tematske razdelke. V razdelku Terminologija – nekaj evropskih izkušenj najdemo prispevek o Evropski zvezi za terminologijo (EAFT), razpravljanje o sodobni hrvaški terminologiji, jezikovnem in terminološkem načrtovanju v Kataloniji, večjezičnosti na Nizozemskem, uporabi jezikovnih tehnologij v podjetjih na Danskem in položaju slovenske terminologje. V razdelku Terminologija in jezikovni procesi lahko beremo o razvoju slovenskega strokovnega jezika, terminološki sinonimiji, normiranju hrvaške terminologije, terminološkem prevzemanju, determinologizaciji in slovenskih cvetličnih imenih. V tretjem razdelku Terminologija posameznih strok in terminografija so našli mesto prispevki o ontologijah kot fazi terminografskega dela, razvoju slovenske farmacevtske terminologije, hrvaški kemijski terminologiji, slovenski tehniški, elektrotehniški, vojaški, geografski, gledališki, pravnozgodovinski in pravni terminologiji ter o pravnem prevajanju. V zadnjem razdelku Terminologija, korpusi in jezikovne tehnologije so zbrani prispevki o slovenskem terminološkem portalu, hrvaški terminološki bazi podatkov, korpusih v terminografiji, povezavi večjezične terminološke zbirke z večjezičnim korpusom, spletnem terminološkem slovarju Islovar, samodejnem luščenju terminologije in avtomatizirani gradnji semantičnih zbirk.Kazalo vsebine

Uvodnik

Editorial

I Terminologija – nekaj evropskih izkušenj

II Terminologija in jezikovni procesi

III Terminologija posameznih strok in terminografija

IV Terminologija, korpusi in jezikovne tehnologije


Ključne besede
korpusno jezikoslovje
računalniška lingvistika
terminografija
terminologija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR