Title:
Terminologija in sodobna terminografija
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Monografija vsebuje za objavo predelane in razširjene prispevke, ki so jih kot vabljena predavanja predstavili slovenski in tuji raziskovalci terminologije v okviru Poletne terminološke šole, ki je potekala od 4. do 6. septembra 2008 v Ljubljani. V 31 prispevkih domači in tuji avtorji obravnavajo terminološko in terminografsko problematiko v nekaterih evropskih državah, razvoj slovenske terminologije, terminološko sinonimijo, normiranje terminologije, prevzemanje terminologije, determinologizacijo, terminologije posameznih strokovnih področij, gradnjo računalniških baz podatkov, semantičnih zbirk in korpusov za terminološko delo, luščenje terminologije, urejanje spletnega terminološkega slovarja itd. Monografija tako ponuja vpogled v sodobno terminološko in terminografsko delo, zlasti na Hrvaškem in v Sloveniji.

This monograph (‘Terminology in Contemporary Terminography’) is a collection of articles which were originally presented as invited lectures at the Summer School of Terminology in Ljubljana. For this publication, they were revised, expanded, supplemented with critical apparatus and reviewed. The collection comprises 31 articles which discuss contemporary terminological and terminographical problems of several European nations.

Table of content

Uvodnik

Editorial

I Terminologija – nekaj evropskih izkušenj

II Terminologija in jezikovni procesi

III Terminologija posameznih strok in terminografija

IV Terminologija, korpusi in jezikovne tehnologije

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-158-3

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 372 pages

Price

not for sale

E-publications

(2 MB)