Naslov:
Sprotni slovar slovenskega jezika 2016
Avtor:
Drugi avtorji:
področna urednica za naglas, izgovor in oblike Tanja Mirtič
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Sprotni slovar slovenskega jezika 2016 prinaša najnovejše besedje, ki ga še ni v drugih slovarjih, predlagajo pa ga tudi jezikovni uporabniki, in v nekoliko manjši meri najnovejše pomene besedja, ki je v drugih slovarjih že zajeto. Iztočnice so opremljene s polnimi oblikoslovnimi podatki in temeljnimi podatki o pomenu, rabi in morebitni zaznamovanosti besede.

Še ...

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0017-9

Specifikacija

internetna objava • pdf • 178 strani