Title:
Sprotni slovar slovenskega jezika 2016
Author:
Other authors:
phonetics Tanja Mirtič
Year:
Compilation:
Rastoči slovarji
Keywords:
Language(s):
Description

Sprotni slovar slovenskega jezika 2016 prinaša najnovejše besedje, ki ga še ni v drugih slovarjih, predlagajo pa ga tudi jezikovni uporabniki, in v nekoliko manjši meri najnovejše pomene besedja, ki je v drugih slovarjih že zajeto. Iztočnice so opremljene s polnimi oblikoslovnimi podatki in temeljnimi podatki o pomenu, rabi in morebitni zaznamovanosti besede.

More ...

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0017-9

Specifications

internet publication • pdf • 178 pages

E-publications

(6 MB)