Slovenska teorija jezikovne naravnosti. S slovenskim (obliko)skladenjskim gradivom

Avtorica: Helena Dobrovoljc
Leto: 2005


V monografiji avtorica predstavlja slovensko teorijo o naravni (obliko)skladnji, jo ponazarja s skoraj sto zgledi in preverja njeno pravilnost oz. uporabnost. Slovenski model naravnosti odstopa tako od svoje predhodnice, tj. teorije zaznamovanosti, kot od uveljavljenega jezikoslovnega strukturalizma in tudi od celovške šole naravne skladnje.

Ob osnovni predpostavki naravnega jezikoslovja, da so jezikovne zgradbe za človeške možgane bodisi lažje bodisi težje, je kot bolj naravno opredeljeno tisto, kar je za možgane lažje. Ker so dejavnosti človeških možganov težko preverljive, skuša teorija s pomočjo sistematičnega zajetja in osvetlitve empiričnih podatkov informirati o prednostnih razmerjih med jezikovnimi prvinami v okviru istega strukturnega sestava. Med temeljnimi pojmi teorije naravnosti so v monografiji predstavljene tudi metodološke inovacije: določitev devetih utemeljevalnih meril za lestvice naravnosti in izpeljava kot sosledje predpostavk teorije naravnosti. V izpeljavah je za ugotovljene dvojnice napovedano jezikovno vedênje.Kazalo vsebine

Predgovor

1 UVOD

1.1 Teorija naravnosti in teorija zaznamovanosti

1.2 Slovenska teorija jezikovne naravnosti

1.3 Lestvice naravnosti (naturalness scale)

1.4 Merila za določanje sem- in sym-vrednosti v (obliko)skladnji

Nekaj postavk, ki veljajo za vsa našteta merila

1.5 Predloga in ubesedovanje izpeljav

2 OBRAVNAVA SLOVENSKEGA (OBLIKO)SKLADENJSKEGA GRADIVA

2.1 Jezikoslovne ugotovitve v posledicah izpeljav

2.2 Izpeljave

3 ODPRTA VPRAŠANJA SLOVENSKE TEORIJE O JEZIKOVNI NARAVNOSTI

3.1 Posebnosti izpeljav, obravnavanih v sklopih

3.2 Gradivska vprašanja

3.3 Metodološka vprašanja

3.4 Druga vprašanja

4 SKLEP

IMENSKO KAZALO

STVARNO KAZALO

SEZNAM NAVEDENK IN UPORABLJENE LITERATURE


Ključne besede
jezik
skladnja
slovenščina
teorija naravnosti
zaznamovanost (lingv.)
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR