Title:
Slovenska teorija jezikovne naravnosti. S slovenskim (obliko)skladenjskim gradivom
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Predgovor

1 UVOD

1.1 Teorija naravnosti in teorija zaznamovanosti

1.2 Slovenska teorija jezikovne naravnosti

1.3 Lestvice naravnosti (naturalness scale)

1.4 Merila za določanje sem- in sym-vrednosti v (obliko)skladnji

Nekaj postavk, ki veljajo za vsa našteta merila

1.5 Predloga in ubesedovanje izpeljav

2 OBRAVNAVA SLOVENSKEGA (OBLIKO)SKLADENJSKEGA GRADIVA

2.1 Jezikoslovne ugotovitve v posledicah izpeljav

2.2 Izpeljave

3 ODPRTA VPRAŠANJA SLOVENSKE TEORIJE O JEZIKOVNI NARAVNOSTI

3.1 Posebnosti izpeljav, obravnavanih v sklopih

3.2 Gradivska vprašanja

3.3 Metodološka vprašanja

3.4 Druga vprašanja

4 SKLEP

IMENSKO KAZALO

STVARNO KAZALO

SEZNAM NAVEDENK IN UPORABLJENE LITERATURE

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6500-87-2

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 222 pages

Price

not for sale