Slovenska teorija jezikovne naravnosti. S slovenskim (obliko)skladenjskim gradivom

Author: Helena Dobrovoljc
Year: 2005Table of content

Predgovor

1 UVOD

1.1 Teorija naravnosti in teorija zaznamovanosti

1.2 Slovenska teorija jezikovne naravnosti

1.3 Lestvice naravnosti (naturalness scale)

1.4 Merila za določanje sem- in sym-vrednosti v (obliko)skladnji

Nekaj postavk, ki veljajo za vsa našteta merila

1.5 Predloga in ubesedovanje izpeljav

2 OBRAVNAVA SLOVENSKEGA (OBLIKO)SKLADENJSKEGA GRADIVA

2.1 Jezikoslovne ugotovitve v posledicah izpeljav

2.2 Izpeljave

3 ODPRTA VPRAŠANJA SLOVENSKE TEORIJE O JEZIKOVNI NARAVNOSTI

3.1 Posebnosti izpeljav, obravnavanih v sklopih

3.2 Gradivska vprašanja

3.3 Metodološka vprašanja

3.4 Druga vprašanja

4 SKLEP

IMENSKO KAZALO

STVARNO KAZALO

SEZNAM NAVEDENK IN UPORABLJENE LITERATURE
price


Keywords
language
markedness
naturalness theory
Slovene language
syntax
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR