Title:
Slovenska teorija jezikovne naravnosti. S slovenskim (obliko)skladenjskim gradivom
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

V monografiji avtorica predstavlja slovensko teorijo o naravni (obliko)skladnji, jo ponazarja s skoraj sto zgledi in preverja njeno pravilnost oz. uporabnost. Slovenski model naravnosti odstopa tako od svoje predhodnice, tj. teorije zaznamovanosti, kot od uveljavljenega jezikoslovnega strukturalizma in tudi od celovške šole naravne skladnje.

Table of content

Predgovor

1 UVOD

1.1 Teorija naravnosti in teorija zaznamovanosti

1.2 Slovenska teorija jezikovne naravnosti

1.3 Lestvice naravnosti (naturalness scale)

1.4 Merila za določanje sem- in sym-vrednosti v (obliko)skladnji

Nekaj postavk, ki veljajo za vsa našteta merila

1.5 Predloga in ubesedovanje izpeljav

2 OBRAVNAVA SLOVENSKEGA (OBLIKO)SKLADENJSKEGA GRADIVA

2.1 Jezikoslovne ugotovitve v posledicah izpeljav

2.2 Izpeljave

3 ODPRTA VPRAŠANJA SLOVENSKE TEORIJE O JEZIKOVNI NARAVNOSTI

3.1 Posebnosti izpeljav, obravnavanih v sklopih

3.2 Gradivska vprašanja

3.3 Metodološka vprašanja

3.4 Druga vprašanja

4 SKLEP

IMENSKO KAZALO

STVARNO KAZALO

SEZNAM NAVEDENK IN UPORABLJENE LITERATURE

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6500-87-2

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 222 pages

Price

not for sale